СУ "Николай Катранов" град Свищов

СУ \"НИКОЛАЙ КАТРАНОВ\" В АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ
СУ \

На 07.12.2016 г. в гр. Ямбол г-н Генади Иванов, директор на СУ "Николай Катранов", Свищов присъства на Общото събрание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

30/Авг/2017