СУ "Николай Катранов" град Свищов

Профил на купувача

 

Обществена поръчка за доставка на закуски

СОУ Николай Катранов - Свищов : Обществена поръчка за доставка на закуски Всички документи по обществената поръчка можете да видите тук.

Файлове

Възстановена гаранция по договор за гориво

СОУ Николай Катранов - Свищов : Възстановена гаранция по договор за гориво

Файлове

Обществена поръчка за доставка на храна

СОУ Николай Катранов - Свищов : Обществена поръчка за доставка на храна Всички документи по обществената поръчка можете да видите тук.

Файлове

Публикувана публична покана

СОУ Николай Катранов - Свищов : Публикувана публична покана

Файлове

Съобщение до медиите

СОУ Николай Катранов - Свищов : Съобщение до медиите

Файлове

Обществена поръчка за доставка на пелети

СОУ Николай Катранов - Свищов : Обществена поръчка за доставка на пелети ЦЯЛАТА НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ ТУК.

Файлове

Документация за възлагане на обществена поръчка

СОУ Николай Катранов - Свищов : Документация за възлагане на обществена поръчка Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на пелети за отопление за нуждите на СОУ "Николай Катранов" - гр. Свищов".

Файлове

Вътрешни правила за планиране и организация

СОУ Николай Катранов - Свищов : Вътрешни правила за планиране и организация Заповед и вътрешни правила за планиране и организация на провеждането на процедурите и контрол за изпълнението на сключените договори за обществените поръчки

Файлове

Заповед и вътрешни правила за поддържане профила на купувача

СОУ Николай Катранов - Свищов : Заповед и вътрешни правила за поддържане профила на купувача Заповед и вътрешни правила за поддържане профила на купувача в СОУ "Николай катранов" - гр. Свищов

Файлове