СУ "Николай Катранов" град Свищов

Училищна документация

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

СУ Николай Катранов - Свищов : ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

Файлове

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

СУ Николай Катранов - Свищов : ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Файлове

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

СУ Николай Катранов - Свищов : СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Файлове

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

СУ Николай Катранов - Свищов : ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Файлове