СУ "Николай Катранов" град Свищов

Училищна документация

 

Учебен план за I В клас

СУ Николай Катранов - Свищов : Учебен план за I В клас

Файлове

Учебен план за I Б клас

СУ Николай Катранов - Свищов : Учебен план за I Б клас

Файлове

Учебен план за I А клас

СУ Николай Катранов - Свищов : Учебен план за I А клас

Файлове

Учебен план на I-IV клас

СУ Николай Катранов - Свищов : Учебен план на I-IV клас

Файлове

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК 2018/2019 Г. ЗА I - IV КЛАС

СУ Николай Катранов - Свищов : СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК 2018/2019 Г. ЗА I - IV КЛАС

Файлове