СУ "Николай Катранов" град Свищов

Материална база

 

Компютърни кабинети

СУ Николай Катранов - Свищов : Компютърни кабинети Училището разполага с 4 компютърни кабинета оборудвани с 48 компютъра и 4 проектора. Учениците в горен курс изучават актуални програмни продукти: Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Visual Basic, Microsoft FrontPage  и всички задължителни програми от Microsoft Office. През месец април 2013 г. два от компютърните кабинети бяха оборудвани с MultiSeat система, която включва общо 28 работни  и 2 учителски места. Използва се нов софтуер HP Classroom Manager, даващ богати възможности и нови приложения за обучение.

Файлове

Няма добавени файлове