СУ "Николай Катранов" град Свищов

Материална база

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА

СУ Николай Катранов - Свищов : МАТЕРИАЛНА БАЗАУчилището разполага с добре оборудвани кабинети и класни стаи, методически кабинети и хранилища, медицински кабинет, библиотека, два физкултурни салона, стол за хранене и 2 бюфета. 100% от кабинетите са оборудвани с бели дъски.
Всички кабинети на чуждоезиковите паралелки са оборудвани с интерактивна дъска.

Файлове

Няма добавени файлове

Кабинет по химия

СУ Николай Катранов - Свищов : Кабинет по химия
Разполага с:

 • основните химикали и индикатори;
 • необходимата стъклария;
 • електронна везна;
 • рН-метър;
 • компютър и принтер;
 • модели на молекули и кристални решетки;
 • периодична система (2 вида);
 • няколко вида таблици и табла.

Файлове

Няма добавени файлове

Кабинет по домашна техника и икономика

СУ Николай Катранов - Свищов : Кабинет по домашна техника и икономикаКабинетът е оборудван с:

 • 8 шлосерски маси за работа с метални материали. На всяка маса има монтирана стиска (менгеме).
 • 8 дърводелски тезгяха за работа с дървесина
 • шкаф с всички необходими инструменти
 • шкаф с посуда за раздел кулинарство
 • 3 шевни машини
 • 6 кухненски маси
 • приспособление за топла вода
 • сешоар.
 

Файлове

Няма добавени файлове

КАБИНЕТ ПО ФИЗИКА И БИОЛОГИЯ

СУ Николай Катранов - Свищов : КАБИНЕТ ПО ФИЗИКА И БИОЛОГИЯ

ФИЗИКА
Разполага с:
 

 • Компютър,проектор и копирна машина;
 • Комплект „Оптика”;
 • Комплект „Електроизмермателни уреди за лабораторни упражнения”;
 • Осцилоскоп, звуков генератор;
 • Планетариум – звездно небе със звуково обяснение на английски език;
 • Проектор – космически обекти;
 • Модел Слънчева система с движение на планетите и обяснение на английски език;
 • Комплекти по механика за демонстрации и лабораторни упражнения;
 • Табла.

 
БИОЛОГИЯ
Разполага с:
 

 • Макети на: сърце, бял дроб, кожа, бъбреци, око, ухо, цвят;
 • Скелет на човек;
 • Микроскоп и микроскопски препарати
 • Макет на туловище с вложени в него всички видове системи на човешкото тяло;
 • Табла.

 

Файлове

Няма добавени файлове