СУ "Николай Катранов" град Свищов

Нормативна база

 

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2018 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2018 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2018 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2018 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2018 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2018 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2017 г

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2017 г

Файлове

График за допълнително консултиране през I учебен срок

СУ Николай Катранов - Свищов : График за допълнително консултиране през I учебен срок

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2017 г

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2017 г

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2017 г

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2017 г

Файлове

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

СУ Николай Катранов - Свищов : Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2017 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2017 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2016 г

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2016 г

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2016 г

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2016 г

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2016 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2016 г.

Файлове

Бюджет на училището за 2016 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Бюджет на училището за 2016 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2015 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.12.2015 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2015 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.09.2015 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2015 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 30.06.2015 г.

Файлове

Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2015 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Отчет за изпълнение на бюджета на училището по дейности към 31.03.2015 г.

Дейност 322 - Общообразователни училища;

Дейност 318 - Подготвителна група в училище;

Дейност 389 - Други дейности по образованието;

Дейност 322 - Дофинансиране на държавна дейност "Общообразователни училища" с приходи от общински характер;

Файлове

Основни правила и препоръки при бедствия и кризисни ситуации

СУ Николай Катранов - Свищов : Основни правила и препоръки при бедствия и кризисни ситуации

Файлове

Бюджет на училището за 2015 г.

СУ Николай Катранов - Свищов : Бюджет на училището за 2015 г.

Файлове

Вътрешни правила за планиране и организация

СУ Николай Катранов - Свищов : Вътрешни правила за планиране и организация Заповед и вътрешни правила за планиране и организация на провеждането на процедурите и контрол за изпълнението на сключените договори за обществените поръчки

Файлове

Заповед и вътрешни правила за поддържане профила на купувача

СУ Николай Катранов - Свищов : Заповед и вътрешни правила за поддържане профила на купувача Заповед и вътрешни правила за поддържане профила на купувача в СОУ "Николай катранов" - гр. Свищов

Файлове

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ

СУ Николай Катранов - Свищов : ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЦЯЛАТА НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ ТУК.

Файлове

Файлове