СУ "Николай Катранов" град Свищов

Училищен живот

 

eTwinning събитие

СУ Николай Катранов - Свищов : eTwinning събитие На 8 януари 2020 г. в Актовата зала на училището се проведе eTwinning обучително и информационно събитие на тема "Киберсигурност и безопасно поведение в интернет". Аделина Иванова, Иван Бернардов и Петър Ангелов от V В клас представиха презентации пред свои съученици от първи и трети клас за опасностите в интернет пространството, предпазване от вируси и злонамерени действия. Те раздадоха също флайери за безопасно сърфиране в интернет и актуални контакти за връзка при възникнали проблеми.
Събитието завърши с интересна тестова онлайн игра, подготвена с приложението Genial.ly с която присъстващите провериха какво ново са научили.
На събитието присъстваха учители от училището и други членове на eTwinning общността.

Файлове

В света на училището на бъдещето - обучение Барселона

СУ Николай Катранов - Свищов : В света на училището на бъдещето - обучение Барселона Проект по програма "Еразъм+" - КД1, дейност "Мобилност", сектор "Училищно образование"
№ 2019-1-BG01-KA101-061803


Квалификационен курс "There is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning

Обучаеми:

- Елена Илиева - старши учител по физика и астрономия
- Евдокия Маринова - старши учител по английски език

Място на провеждане: Барселона, Испания
25.11. – 30.11. 2019 г.

 

Файлове

Няма добавени файлове

В света на училището на бъдещето - обучение Флоренция

СУ Николай Катранов - Свищов : В света на училището на бъдещето - обучение Флоренция Проект по програма "Еразъм+" - КД1, дейност "Мобилност", сектор "Училищно образование"
№ 2019-1-BG01-KA101-061803


Квалификационен курс "Microsoft for Education: Powerful Tools to Create, Share and Inspire

Обучаеми:

- Соня Димитрова - старши учител по информатика и ИТ
- Палома Тодорова - старши учител по английски език

Място на провеждане: Флоренция, Италия
18.11. – 23.11. 2019 г.

 

Файлове

Няма добавени файлове

В света на училището на бъдещето - обучение Флоренция

СУ Николай Катранов - Свищов : В света на училището на бъдещето - обучение Флоренция Проект по програма "Еразъм+" - КД1, дейност "Мобилност", сектор "Училищно образование"
№ 2019-1-BG01-KA101-061803


Квалификационен курс "Web Solutions for the Classroom

Обучаеми:

- Оля Михова - старши учител по английски език
- Валентина Петкова - старши учител по биология и здравно образование
- Маргарита Петрова - старши учител по български език и литература
- Милена Богданова-Личева - училищен психолог

Място на провеждане: Флоренция, Италия
26.08. – 31.08. 2019 г.


Файлове

Няма добавени файлове

В света на училището на бъдещето - обучение Дъблин

СУ Николай Катранов - Свищов : В света на училището на бъдещето - обучение Дъблин Проект по програма "Еразъм+" - КД1, дейност "Мобилност", сектор "Училищно образование"
№ 2019-1-BG01-KA101-061803


Квалификационен курс  "Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Original Visual Resources"
Обучаеми:
- Йорданка Илиева - старши учител по информатика и ИТ
- Мария Йорданова – старши учител по английски език
- Петя Попова – старши учител начален етап
 
Място на провеждане: Дъблин, Ирландия
12.08. – 17.08. 2019 г.


Файлове

Няма добавени файлове

В света на училището на бъдещето

СУ Николай Катранов - Свищов : В света на училището на бъдещето Проект по програма "Еразъм+" - КД1, дейност "Мобилност", сектор "Училищно образование"
№ 2019-1-BG01-KA101-061803

Web сайт на проекта https://sites.google.com/view/school-future

Основни цели на проекта са:
· Подобряване на дигиталните компетенции и развитие на потенциала за учене и сътрудничество. .
· Подобряване на езиковите компетенции на учителите, чрез общуване в чуждоезикова среда.
· Формиране на умения у учениците и учителите за използване на нови платформи, софтуер и инструменти, които ще подобрят преподаването и ученето по  различни науки,  чрез създаване на дигитални учебни ресурси.
· Въвеждане на новости в обучението, които биха допринесли за по-голяма динамика и разнообразие в учебния процес.
·  Подобряване на уменията за работа по международни проекти.
· Изграждане на интеркултурни компетенции.
За постигане целите на проекта и в съответствие


Файлове

Програма за превенция за ранното напускане на училище 2018-2019

СУ Николай Катранов - Свищов : Програма за превенция за ранното напускане на училище 2018-2019

Файлове

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца 2018-2019

СУ Николай Катранов - Свищов : Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца 2018-2019

Файлове

Erasmus+ project - "CODE THE FUTURE"

СУ Николай Катранов - Свищов : Erasmus+ project -

Файлове

Erasmus+ project - "AROUND CULTURES SHARING HERITAGE TREASURES"

СУ Николай Катранов - Свищов : Erasmus+ project -

Файлове

Erasmus+ project - "Hand to hand with CLIL"

СУ Николай Катранов - Свищов : Erasmus+ project -

Файлове

Erasmus+ project "Social inclusion through creativity"

СУ Николай Катранов - Свищов : Erasmus+ project

Файлове

Национален еТwinning проект „Родна стряха“

СУ Николай Катранов - Свищов : Национален еТwinning проект „Родна стряха“ Партньори по проекта – СУ „Николай Катранов“ – Свищов, ОУ“Райна Княгиня“ – Пловдив, ОУ“Никола Икономов“ –Разград, НУ „Св. Софроний Врачански“ – Враца, ДГ „Никола Вапцаров“ – Асеновград, ДГ „ Звънче“ – Плевен, ДГ „Слънце“ –град Левски, ДГ „ Знаме на мира“ – Белене и ДГ „Чучулига“ – Пловдив.
Проектът има за цел да даде на детето повече знания за света, да го приобщи към нови за него понятия като добро и зло, красиво и грозно, справедливост и неправда, труд, чест, дълг, да възпита художествен вкус. 
да обича дома такъв, какъвто е, да търси в него забавленията, радостта и щастието!
В рамките на проекта първокласниците рецитираха стихотворението на Ран Босилек, дало име на проекта, рисуваха лого на проекта, гласуваха електронно. Проведоха „Ден на християнското семейство“, научиха любопитни неща за градовете партньори, устроиха си среща по скайп с част от партньорите. Представиха забележителности в своя град и важни места за посещение. Откриха на картата на България местоположението на градовете-партньори. Представиха любимата храна на своето семейство, бабите, които гостуваха в класната стая размениха рецепти за баници, пити, меденки, мъфини и разбира се, че почерпиха неуморимите малки етуинъри. Отразихме коледните и бабомартенски вълнения под „Родната стряха“ . По зададената дейност „Семеен ден с разпределени задачи“ децата споделиха за помощта, която могат и оказват вкъщи. Размениха мнения какво могат да помогнат те, за да свърши домакинската работа по-бързо и родителите да са свободни за игри и занимания с малките палавници. Забавляваха се с различни домакински дейности показани с пантомима.
Къщичката и папки с най-интересните рисунки, снимки и рецепти на всички дейности на всички участници в проекта събра в класната стая възхищението на деца, родители и учители от училището. Гост – участник в една от заключителните дейности по проекта бе и директорът на училището, г-н Генади Иванов, който с интерес изслуша разказите на децата за магията еТwinning в проекта „Родна стряха“ и изказа най-искрени поздравления на ученичката Карина Яниславова Златанова за изработената къщичка. Тази невроятна малка „Родна стряха“ ще обиколи градовете партньори по проекта.
По проекта ще се изработят няколко електронни книги – като отделни и общи продукти на партньорите.

Файлове

Няма добавени файлове

Българо-румънска конференция за неформалното образование

СУ Николай Катранов - Свищов : Българо-румънска конференция за неформалното образование На 19.05.2016 година в актовата зала на СОУ „Николай Катранов” се проведе Българо-румънската теоретична конференция на тема: „Приносът на неформалното образование за личностното и професионално развитие на децата в европейска перспектива". Освен домакините на конференцията присъстваха 35 преподаватели от центровете за извънкласни дейности в област Телеорман, Румъния - градовете Александрия, Турну Мъгуреле, Рошиори, Зимнич.
Организатор от Румънска страна беше г-жа Камелия Туркан от град Зимнич. Гости на събитието бяха г-жа Анелия Димитрова - зам. кмет и г-жа Румяна Кузева - Началник отдел „Образование и култура” на община Свищов. Смята се, че неформално образование е всяка разновидност на подкрепено учене и обучение, което не води до получаването на формална образователна степен. Хората търсят тези алтернативни възможности за учене и развитие по различни причини. Едни, защото това е техният шанс да развият своя (свръх)потенциал от интереси или дарования, които не получават адекватна подкрепа от формалните образователни институции, тъй като надхвърлят техните стандарти. Неформалното образование като специфичен подход в и към образованието, при който се използват такива педагогически и социални методи и учебни дейности, които подхождат към учещия се (дете или взърастен) по алтернативен, нетрадиционен начин, основаващ се на по-директното му включване и ангажиране със собственото му учене и развитие. У нас училищата и университетите са формални образователни институции, но дори и те предлагат неформални дейности и използват неформални подходи. В своето слово към гостите директорът на СОУ „Николай Катранов” каза: „Днес живеем в среда на глобална икономика и глобален свят. Децата ни могат да си комуникират с младежи от Китай, Япония или Чили, още преди да знаят къде се намират тези страни. Днес децата ни са с много по-развити комуникативни и когнитивни способности. За тях да „чатят“ с 4 човека, с двама от които на чужд език, да говорят по телефона, да си пишат домашното по математика и да гледат филм едновременно, е нормално състояние. Трябва да променим образованието така, че да бъде „в крак“ с нашите деца. Да бъдем отворени към новото и нестандартното, процесът на учене да бъде всеобхватен, а не затворен в рамките на институцията училище. Всички сме различни и имаме своя страст и вдъхновение към определена област на живота, която трябва да развиваме. Не можем да се обучаваме качествено в една матрица, еднаква за всички. Образованието има нужда от индивидуален подход и среда, в която може да се реализира потенциала на всяко дете. Аз мисля, че България и Румъния вече са постигнали много в тази посока. През последните години неформалното образование се прилага успешно в извънкласните занимания и дейности. За съжаление, в нашите страни все още училището остава консервативно по отношение на свободата и нестандартните методи за обучение на децата. Но все пак трябва да отбележим, че положителна промяна в тази посока има и аз съм убеден, че скоро благодарение на общите усилия на всички страни в образователния процес: учители-ученици-родители, училището ще стане по-модерно и по-адекватно към образователните потребности, които имат днешните деца.”
Теодора Атанасова, преподавател по английски език и ученици от гимназиален етап представиха презентация по темата, която стана основа на дебати, разговори и обмяна на опит. Своите вокални, танцови и актьорски таланти и умения пред гостите показаха децата от вокална група „Медени звънчета” с ръководител г-жа Невелина Илиева и малките ученици от ІІ б клас с ръководител г-жа Веселина Страшимирова. След като разгледаха училищния музей и къта за творчески занимания в училището, гостите посетиха комплекс „Светиниколкото училище”, където г-жа Ана Спасова ги запозна с историята на училището и начина на работа в ателието по керамика. Домакини и гости се разделиха с надеждата, че организираното събитие е поредната малка стъпка в подкрепа на бъдещото образование в България и Румъния, което ще подготвя знаещи, можещи, отговорни, позитивни, толерантни, уверени в себе си хора!
Повече снимки от събитието можете да видите тук.


Файлове

Няма добавени файлове

МТЕЛ ТАЛАНТ

СУ Николай Катранов - Свищов : МТЕЛ ТАЛАНТ             НОВ КЪТ ЗА ТВОРЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ
Във фоайето на втория етаж в новата сграда бе подреден НОВИЯТ КЪТ ЗА ТВОРЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ, финансиран по проект „Мтел талант”.
В училището ще има място: ИНТЕРЕСНО, КРАСИВО И УЮТНО, в което учениците да творят с удоволствие.
В КЪТА ЗА ТВОРЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ ще се влиза само с учител, когато има за обсъждане, решаване или осъществяване на творчески задачи.
ДА НИ Е ЧЕСТИТ НОВИЯТ КЪТ ЗА ТВОРЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ!
НЕКА ДА ГО ПОЛЗВАМЕ СЪС ЗДРАВЕ, УДОВОЛСТВИЕ И НАСТРОЕНИЕ!

                              Надя Мочкова-координатор проект „Мтел талант”
                                СОУ „Николай Катранов”, Свищов

Файлове

Няма добавени файлове

Посещение в Брюксел по проект generations@school

СУ Николай Катранов - Свищов : Посещение в Брюксел по проект generations@school

Посещението в Европейския парламент в Брюксел участниците посвещават на 50 годишния юбилей на училището! 

 

На 16 и 17.05.2014 година 35 ученици и учители от СОУ „Николай Катранов” бяха посрещнати в институциите на Европейската комисия в Брюксел.

Заедно с грамотата за “First Place” от Европейската комисия от октомври 2013 година до СОУ „Николай Катраножв” пристигна и писмо в което се казваше:

Вашият проект „Заедно участваме в дебата за ЕС” бе представен като кандидат за наградата в конкурса   generations@school /поколения @ училище/ в контекста на Европейската година на гражданите 2013. На среща  с журито на ЕС на 24 октомври проекта е определен на първото място, Победител за цяла Европа в категорията  "Посланието към Европа".

Няколко месеца г-жа Ралица ИВАНОВА от Представителството на ЕК в България и Ewa KRZEMIE? от Посетителския център на ЕК организираха посещението.

Групата включваше 29 ученици от 11 а, 11 б и 10 а клас и преподавателите: г-н Генади Иванов - директор на училището, г-жа Надя Мочкова - координатор на проекта, г-н Йордан Димов - учител по математика, г-жа Нина Божидарова - учител по география, г-жа Йорданка Илиева - учител по информатика и г-жа Невелина Илиева - учител по музика.

В Брюксел за учениците бяха организирани поредица от забележителни срещи. Първата среща в зала "Charlemagne" в посетителския център на Европейската комисия беше с г-жа Десислава ВЕЛИКОВА - Асистент на директора на Генерална дирекция за информация. Тя запозна учениците с ролята и функционирането на Европейската комисия и институциите на ЕС.

Г-н Даниел ГЬОРЕВ - Член на кабинета и личен асистент на комисаря г-жа Кристалина Георгиева, представи на учениците политиката на ЕС в областите на хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

Г-н Кирил КИРЯКОВ - Програмен директор за политиките на ЕС и  екипен лидер за България в Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и приобщаване", представи възможностите на Европейския социален фонд за подкрепа на младежта в България.

По време на работен обяд в ресторант L'atelier Europeen,  г-н Кирил КИРЯКОВ покани кмета на община Свищов г-н Станислав БЛАГОВ, който същия ден беше на работно посещение в Брюксел и заедно представиха на учениците Европейски гаранции за младежта.

След обяда в зала Durieux на посетителския център учениците представиха презентация за своето участие в конкурса и обсъдиха дейностите посветени на Европейската година на граждание с г-н John MACDONALD, който беше възхитен от комуникативните умения на учениците на английски език, от тяхната активност и познанията им за европейските институции.

Г-н Ясен Спасов от Генерална дирекция на EAC запозна учениците с възможностите на новата програма Erasmus + на ЕК.

Поредицата от забележителни срещи завърши в  ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, където групата беше посрещната и разговаря с Н.Пр. г-н Димитър ЦАНЧЕВ - Извънреден и пълномощен посланик, Постоянен представител на Република България към ЕС.

Макар и изморени от информация, впечатления и емоции вечерта успяхме да стигнем до един от десетте най-известни площади в света, брюкселският Голям площад, който е съвкупност от най-доброто, което предлага фламандската архитектура, „величествена сцена“ както Жан Кокто го нарича. Богато украсените барокови фасади на зданията на мощните гилдии и готическото Кметство, което датира от 1402 година са главните забележителности.

Брюксел е столицата на Белгия и сърцето на Европейския съюз. С художественото си майсторство, изящната архитектура, кухнята с разнообразни традиционни ястия и културната пъстрота Брюксел е истинско бижу на северната култура в най-добрият й вид. Какво прави Брюксел специален? Морски специалитети във всички ресторанти, аромат на горещи вафли през студения зимен ден, кафенета и кръчми, които никога не затварят, огромни, но приветливи паркове, фазани и трюфели през есента,  дизайнерски магазини...

Често се казва за Брюксел, че е удивително място, където се срещат последното хилядолетие и модерна Европа. До неотдавна много от местните бяха скептични към чуждите дипломати и политици, които пристигат. А сега са горди, че градът им е международно известен.

Почти всички се снимаха пред Пикаещото момче  или известен още като малкия Жулиен (на френски), който е популярен символ на Брюксел. Представлява малък фонтан със скулптура на голо малко момче, което „пишка“ във басейна на фонтана.

Втория ден от посещението беше за участие в  "Дни на отворените врати” и посещение на  Институциите на ЕС - Европейския парламент, на Съвета на министрите. С групата беше г-жа Милена ДИМИТРОВА представител на Министерството на културата в Постоянното представителство на България към ЕС. Тя започна разходката с посещение  на триумфалната арка в Брюксел, от където започва и прочутия 20 километров брюкселски маратон, в който е участвал и кралят на Белгия Филип.

По случай Деня на Европа в седмиците преди европейските избори институциите на ЕС отвориха врати за обществеността в Брюксел, Люксембург и Страсбург. Местни служби на ЕС в Европа и в целия свят  организираха множество дейности и прояви за всички възрасти.

Всяка година хиляди хора участват в посещения, дебати, концерти и други прояви, които са посветени на Деня на Европа и имат за цел да се повиши осведомеността за Съюза. На 17 май тази година, част от посетителите бяхме и ние. Проявите бяха смесица от забавления и образователни дейности за възрастни и деца, включително музика, културни развлечения и викторини. На десетки щандове се предлагаха рекламни материали със символите на ЕС. Разбира се и ние си напълнихме чантите с брошури, плакати, бележници, тениски, чаши, химикали, ключодържатели и много други, които донесохме и за училищната колекция със сувенири от страните, които посещаваме.

Вярвам, че младите хора, участници  в това пътуване и в срещите със забележителните българи, които работят в  европейските институции,  ще добавят  получените нови  знания за европейските институции, вълненията и  възторга  си към съкровищницата на своите умения и ценности.

Вярвам, че преживяното ще  мотивира младите хора  в ежедневната учебна работа за да повишават своите компетенции  за учене на езици, за по-голяма активност в социалната дейност, ще развива  положително им отношение и вяра в работата на Европейските институции и бъдещето на Европейския съюз.

Някои от тях имат мечта и реален план  как да стигнат до участие  в работата на Европейските институции. Вярваме, че ще го постигнат,  и сме убедени, че всички те, където и да работят ще прославят България, а с вота си ще вземат правилните решения за демокрацията, Европа и света.
Снимки от посещението можете да видите тук.

Файлове

Няма добавени файлове

Проект за развитие на киокушин карате

СУ Николай Катранов - Свищов : Проект за развитие на киокушин карате Клуб „Академик“ спечели пореден проект за развитие на киокушин карате в гр. Свищов. Проекта е по програма на Министерство на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време” - направление  ”Начално обучение по киокушин карате ”. 
Проектът е насочен към създаване на възможност за участниците в него да се докоснат до спорта киокушин карате, чрез безплатни занимания, практикувайки го в свободното си време за здраве и обогатяване на двигателните умения и навици, повишаване на личностното самочувствие, за сигурност, за самоопазване и противодействие при чужда агресия и при екстремни ситуации, както и за емоционално разтоварване. Координатор на проекта е сенпай Митко Божанов (първи дан) – дипломиран икономист от Стопанска Академия Свищов и студент в НСА –„Васил Левски“ специалност „Треньор по карате“. Одобрената сума е 4700 лв., а обучението ще се реализира в два перода: от 3 февруари до 30 април и от 29 септември до 28 ноември 2014 г.
Заниманията по проекта основно ще се провеждат в наскоро обновената и цялостно ремонтирана спортна зала за карате киокушин в малкият физкултурен салон УК "Алеко Константинов".  Една група от каратисти ще се обучава и в салона на СОУ "Н. Катранов". Училището е основният парньор за реализацията на настоящия проект.

Файлове

Няма добавени файлове

„Моят бизнес проект”

СУ Николай Катранов - Свищов : „Моят бизнес проект”

На 5 декември 2013 година в зала №1 на Община Свищов се проведе общински конкурс на тема: „Моят бизнес проект”. Инициатор е отдел «Образование и култура» в Община Свищов. Идеята е свързана с целите на проект  «Ключовите компетентности според европейската референтна рамка и ролята на местната власт» по програма Коменски, Регионални партньорства. Форумът се излъчваше   директно по ТВ «Видеосат»-Свищов.

В обявата за конкурса г-жа Милена Богданова инициатор и организатор на конкурса е записала:

Българското законодателство  в областта на образованието е категорично и в унисон с директивите на ЕС и ООН. Всеки български гражданин има достъп до образование. Доколко обаче това образование е модерно и качествено и кой е критерият за оценка на една образователна система. Ключов критерий за определяне на качеството на образователния процес се явява личностната реализация на ученика в живота, като развиването на умения за живот не е периферия, страничен резултат, а главна цел на образованието. В стратегия «Европа 2020» е отбелязано: "На образованието и обучението предстои да играят основополагаща роля за постигане на целите на "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, по-конкретно като дават на гражданите уменията и компетентностите,от които се нуждаят европейската икономика и европейското общество, за да продължат да бъдат конкурентоспособни и новаторски.

В конкурса участваха десет проекта.

От ДТГ „Димитър Хадживасилев”:

“Био производство на домати” – Симеон Парашкевов и Елица  Звездова с ментори: Александър Караджов и Милка Томерова

“Билборд 3 в 1 – храна, вода, информация” – Кристиана Димитрова с ментор Даниела Братова

“Врата към миналото (потопи се в магията на „Нове”)”– Надежда Станкова и Стефан Петков с ментор Павлина Куюмджиева

“Дом за интелектуално и културно развитие „Happy-Nes(t)s – Щастливо гнездо” – Доника Цановска, Михаела Минчева и Ивайло Иванов с ментор Миланка Узунова

От СОУ «Николай Катранов»:

“Лятна академия: Развий лидера в теб” – Александър Захариев, Петя Маркова, Слав Димитров и Славяна Николова с ментор Драгомир Маринов

Школа за модерни изкуства „Арт илюзия” – Владислав Любенов, Асен Ималов и Лора Благоева с ментор Вера Алексиева

“Хотел за кучета и котки „Happy pet” – Силвия Стефанова, Симона Асенова и Стефани Кирилова с ментор Димитрина Проданова

“Movie Land” – Диян Богданов, Любомир Лютов, Кристиян Богданов, Иван Иванов

От СОУ „Димитър Благоев”:

“Туристически информационен център” – Ева Митева, Йоан Янков, Кристиян Генов и Цветелина Герова с ментор Пламен Александров

“Плувен комплекс „Плацико” – Даниел Донков, Красимир Минчев и Мартин Георгиев с ментор Красимира Кирчева

В комисията по оценяване бяха включени представители на частния бизнес и науката:

- Любен Флорев, изпълнителен директор на «ФАВО» АД, член на Ротари клуб.

- Иван Иванов, председател на Ротари клуб, собственик и мениджър на успешно развиваща се фирма.

- Весела Колчева, директор на Алфа банк, клон Свищов

- проф. Маргарита Богданова, ръководител катедра "Стратегическо планиране" в СА «Д.А.Ценов»

- Венцислав Михайлов, представител на бизнеса, член на МЕНСА

Освен като оценител, журито изпълняваше ролята на обучител, даваше своите препоръки и послания към участниците, грижеше се за доброто им емоционално състояние, изслушваше мнението и мотивите на менторите и на публиката и съобразяваше решенията си, съобразно своите компетентности и съобразно общоприетите етични норми и ценности.

Толкова компетентно, интелигентно, емоционално и позитивно жури пожелавам на всеки организатор и състезател и на всеки конкурс.

Голямата награда от 1000 левас спечелиха  Владислав Любенов, Асен Ималов и Лора Благоева от ХІ а клас на СОУ „Николай Катранов” и ментор Вера Алексиева за проекта „Школа за модерни изкуства „Арт илюзия”.

Всички останали отбори получиха плакети, грамоти, календари и парична награда от 40,00 лева.

На второ и трето място журито класира проектите: “Хотел за кучета и котки „Happy pet” на учениците от СОУ «Николай Катранов» и “Туристически информационен център” на учениците от СОУ„Димитър Благоев”.

Средствата за наградите са дарени от Любен Флорев, изпълнителен директор на «ФАВО» АД , Симеон Митев, представител на бизнеса от гр. Плевен, Димитър Димитров, председател на ППОК «Земя-93», Ротари клуб –Свищов.

    Фирма БРАТОВ ЕООД  за реклама и PR подариха рекламен постер със стойността на обявената голяма награда от 1000 лева, което направи състезанието още по-атрактивно, желано и истинско.

Всичко на това състезание за ученици беше толкова истинско, колкото са живота и конкурсите на възрастните. Трудно е да се каже, чии вълнения и емоции бяха по-силни - на участниците, на менторите, на журито или организаторите. Малките сладурчета от ЦДГ „Васил Левски” с прекрасните песнички и танци направиха конкурса още по-жизнерадостен, пъстър и позитивен.

Реализира се успешно още една от изключителните идеи на г-жа Милена Богданова за което говорят и думите на проф. Маргарита Богданова, ръководител катедра "Стратегическо планиране" в СА «Д.А.Ценов», член на журито:

„Управлението на проекти е занаят, който малко хора в България умеят. Фактът, че не усвояваме една част от структурните фондове сам по себе си е абсурден, но причина за него е именно това – няма достатъчно фирми и организации, които да пишат, защитават и изпълняват проекти. Управлението на проекти не е лесно. Но то е изключително вдъхновяващо. Всеки, който веднъж се е заразил от идеята за писане на проект, никога не се е отказал от нея. Това е тръпка, която не се забравя, каквито и трудности да среща човек по пътя си. Писането на проекти е лично преживяване и носи невероятна емоционална награда. Затова всички хора, които са управлявали някога успешно проект, са щастливи хора. Те носят позитивен заряд в себе си, вярват в промяната към добро и никога не се отказват от борбата. Затова, добре дошли при нас! Пожелавам ви да станете успели хора, които знаят, че съдбата им е в техните ръце.”

Форумът за представянето на проектите представляваше финалния етап от продължителна усилена, задълбочена работа на учениците, изискваща умения за ориентиране на проблемите към решения, за планиране на дейности и ресурси,  за постигане на конкретна цел и измерими резултати. Те трябваше да работят в екип, но и в партньорство с представители на реалния бизнес.

Участвахме в състезание,  в което, успели бизнесмени, преподаватели и ученици заедно  демонстрираха креативност, творчество и компетентност като още едно доказателство за позитивен поглед към бъдещето на Свищов и България.

Очакваме готовите проекти наистина да получат финансиране и да бъдат реализирани успешно в нашия град.

Файлове

Няма добавени файлове

Великденски дни на интелекта

СУ Николай Катранов - Свищов : Великденски дни на интелекта

В рамките на проекта „Ключовите компетентности според Европейската референтна рамка и ролята на местните власти” и с подкрепата на Венцислав Михайлов, представител на МЕНСА - БЪЛГАРИЯ, учителите от СОУ Николай Катранов”, отдел „Образование икултура” се проведоха Великденски дни на интелекта.

Програма:

14 април – Представяне на видовете  пъзели, логически задачи и судоку. Решаване в състезателна среда.

15 април – Тестове за оценяване на личността. IQ тест.

16 април – Провеждане на шахматен сеанс – едновременна игра между Венцислав Михайлов и 12 ученика от СОУ „Н.Катранов”.

Повече снимки от инициативите вижте тук.

Файлове

Няма добавени файлове

Проект „Ключови компетентности според европейската референтна рамка и ролята на местните власти”

СУ Николай Катранов - Свищов : Проект „Ключови компетентности според европейската референтна рамка и ролята на местните власти” Група от град Вентспилс, Латвия посети Свищов от 10 до 14 април в рамките на съвместния проект „Ключови компетентности според европейската референтна рамка и ролята на местните власти”. Групата включваше 11 учители и представители на местните власти.  
Гостите посетиха различни учебни 
часове.
До момента групи, съставени от учители и представители на местната администрация в Свищов, са имали общо две визити в латвийския град. 
Проектът се реализира по програма „Коменски” – „Регионални партньорства”. Партньорите работят по последните четири от осемте ключови компетентности според Европейската референтна рамка. По проекта от българска страна работят четири партниращи си организации – Община Свищов, Регионалният инспекторат по образование, СОУ „Николай Катранов“ – град Свищов и Фондация „Ангели от Лим". От латвийска страна по ключовите компетентности също работят четири организации. 
Проект „Ключови компетентности според европейската референтна рамка и ролята на местните власти” се реализира в продължение на 2 години. Основните дейности са свързани с организиране на модулни обучения по различните компетентности за различни групи - ученици, хора от местната власт и хора, заети с различна дейност в сферата на икономиката.

Повече снимки от визитата можете да видите тук.

Файлове

Няма добавени файлове

ALLDAY Проект BG051PO001-3.1.06

СУ Николай Катранов - Свищов : ALLDAY Проект BG051PO001-3.1.06 ПИГ/полуинтернатни групи/, дейности в занималните след обяд.

 

Файлове

Няма добавени файлове

Резултати от проект "How different are we?" (Доколко сме различни?)

СУ Николай Катранов - Свищов : Резултати от проект

Резултати от проект "How different are we" № LLP-010-COM-MP-089

1. Сборник "Символи и архетипи в европейските страни"

2. Общото и различното в езиковите системи на европейския тийнейджър

3. Нов символ за страните партньори

Файлове

ЕКО КЛУБ

СУ Николай Катранов - Свищов : ЕКО КЛУБ ЕКО КЛУБ "НИКОЛАЙ КАТРАНОВ"
Обичаш природата? Откривател и ентусиаст ли си?
Тогава нека да се запознаем!
           Ние сме еко клуб „Николай Катранов ”. Нашата цел е да мотивираме всички ученици от нашето училище, а чрез тях и техните родители и близки да запазят природата! Нека не отлагаме. Заедно-тук и сега! Да обединим усилия, за да опазим планетата. Защото малки промени в ежедневието, са равни на големи промени в света. А промяната започва от всеки един от нас!
Да се огледаме и започнем от дома си, класната стая и училището! На 7 април и 12 май се включихме в почистването на районите около комплекс "Дунав" и "Стоян Ников".
Снимки от инициативата ще намерите тук.

Файлове

Няма добавени файлове