СУ "Николай Катранов" град Свищов

Списък на учебниците от 8 до 12 клас 2020-2021 учебна година
Списък на учебниците от 8 до 12 клас 2020-2021 учебна година

                          С У    “НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” – ГР. СВИЩОВ
 
                            С П И С Ъ К   Н А   У Ч Е Б Н И Ц И Т Е
                                       2020-2021  УЧЕБНА ГОДИНА
                                              VІІІ „а”, VІІІ „б”
(профил Чужди езици” – английски език; профил „Природни науки“ с английски език)

№ по ред Учебен предмет Автор(и) Валидни издания Издателство
1 Български език Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова 2017 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
2 Литература Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова 2017 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
3  
Английски език
 
С ОБЩА ПОРЪЧКА   „Express publishing“ ООД
4 Математика   гл. ас. Теодоси Асенов Витанов, проф. Галя Михайлова Кожухарова, Мариана Димитрова Кьосева, Калина Стефанова Узунова  2017 ИК “Анубис” ООД
5 Музика Елисавета Вълчинова-Чендова,  Диана Данова-Дамянова, Ваня Ангелска 2017 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
6 Изобразително изкуство Проф.д-р Петер Кънчев Цанев, Ралица Пантева Карапантева, Галя Атанасова Страшилова 2017 „ПРОСВЕТА основано 1945“
7 Информационни технологии Иван Първанов, Людмил Бонев 2017 ИК „ДОМИНО“
8 Философия Евелина Петрова Иванова-Варджийска, Силвия Илиева Цветанска, Ясен Захариев Захариев 2017 „ПРОСВЕТА СОФИЯ“ АД
9 Информатика – само за профил „Природни науки“!!! Красимир Манев, Нели Манева, Велислава Христова   Издателство „Изкуства“
 
 
                                           ІХ „а” клас, ІХ „б” клас
(профил Чужди езици” – английски език с немски/руски език )
№ по ред Учебен предмет Автор(и) Валидни издания Издателство
1 Български език Ангел Петров и колектив 2018 „БУЛВЕСТ 2000” АД
2 Литература Бойко Пенчев, Виолета Герджикова 2018 „БУЛВЕСТ 2000” АД
3 Математика Теодоси Асенов Витанов и колектив 2018 ИК „Анубис“
4 Английски език С ОБЩА ПОРЪЧКА   „Express publishing“ ООД
5 Немски език / Руски език С ОБЩА ПОРЪЧКА   „Клет България“ ООД
6 Информационни технологии Иван Първанов, Людмил Бонев 2018 ИК “Домино”
7  
История и цивилизация
Андрей Пантев, Искра Баева 2018 „БУЛВЕСТ 2000” АД
8  
География и икономика                                                            
Румен Пенин и колектив 2018 „БУЛВЕСТ 2000” АД
9  
Философия
Иван Георгиев Колев и колектив 2018 ИК „Анубис“
10  
Биология и здравно образование 
Владимир Овчаров и колектив 2018 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
11  
Физика и астрономия 
Максим Максимов и колектив 2018 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
12  
Химия и опазване на околната среда
С. Цаковски, П. Цанова, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Йоргова, М. Дочева, Г. Шуманова 2018 ИК „Анубис“
13 Музика доц. Янна Павлова Рускова и колектив 2018 ИК „Анубис“
14 Изобразително изкуство проф. Бисер Илиев Дамянов, Анна Иванова Генчева 2018 ИК „Анубис“
 
  
 
                                              Х „а”, Х „б”

(профил „Чужди езици” - английски език с немски език)
 
№ по ред Учебен предмет и вид подготовка Автор(и) Валидни издания Издателство
1 Български език А. Петров и колектив 2019 „Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
2 Литература В. Герджикова и колектив 2019 „Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
3 Английски език С ОБЩА ПОРЪЧКА   „Express publishing“ ООД
4 Немски език С ОБЩА ПОРЪЧКА   „Клет България“ ООД
5 Математика гл. ас. Теодоси Асенов Витанов, Петър Спиридонов Недевски и др.                                                                                                        2019 „Клет България“ ООД / ИК „Анубис“
6 Информационни технологии
 
Иван Първанов, Людмил Бонев 2019 ИК „Домино“
7 Философия И.Колев и колектив 2019 „Клет България“ ООД / ИК „Анубис“
8 Биология и здравно образование Вл. Овчаров и колектив 2019 „Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
9 Физика и астрономия
 
М. Максимов и Ив. Димитрова 2019 „Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
10 Химия и опазване на околната среда С. Цаковски и  А. Генджова 2019 „Клет България“ ООД / ИК „Анубис“
11  
История и цивилизации
 
Пламен Павлов и колектив 2019 „Просвета-София“
12 География и икономика
 
Р.Пенин и колектив 2019 „Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
 

 
                                                        ХІ „а”,  ХІ „б”,  ХІ „в”
(профил „Чужди езици” - английски език с немски език; немски език с английски език)
 
№ по ред Учебен предмет и вид подготовка Автор(и) Валидни издания Издателство
1 Български език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
2 Литература С ОБЩА ПОРЪЧКА    
3 Английски език /Немски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
4 Немски език / Английски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
5 Математика С ОБЩА ПОРЪЧКА   „Клет България“
6 Гражданско образование
 
С ОБЩА ПОРЪЧКА    
7 Информационни технологии – профилирана подготовка С ОБЩА ПОРЪЧКА   ИК „ДОМИНО“
8 Биология и здравно образование – профилирана подготовка С ОБЩА ПОРЪЧКА   „Клет България“
(Булвест)
 
 
Забележка: препоръчваме за всички учебници да бъде направена обща поръчка за класовете, тъй като учебниците са нови и се отпечатват през тази учебна година.

 
 
                                                       ХІІ „а”
 (профилирани паралелки – профил „Чуждоезиков”, английски език)
 
№ по ред Учебен предмет и вид подготовка Автор (и) Валидни издания Издателство
1 Български език – ЗП Т. Ангелова и колектив 2002-2016 “Просвета-София”АД
2 Литература – ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов 2002-2016 ИК “Анубис” ООД
3 Математика – ЗП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2005-2016 “Архимед 2000” ЕООД
4 Английски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
5 Немски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
6 Свят и личност – ЗП М. Грекова и колектив 2008-2016 “Просвета – София” АД
7 История и цивилизация – ЗП
/за ХІ клас/
В. Гюзелев и колектив 2012-2016 “Просвета-София” АД
8 Биология и здравно образование – ПП П. Попов и колектив 2002-2016 “Просвета-София” АД
9 Физика и астрономия –
/за Х клас/
М. Максимов,
Г. Христакудис
2001-2015 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
 12/Авг/2020