СУ "Николай Катранов" град Свищов

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ в условията на епидемична обстановка
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ в условията на епидемична обстановка

                                      ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
                     в условията на епидемична обстановка
                  и преминаване към обучение в електронна среда
                                                 на
 Средно училище „Николай Катранов” за учебната 2020-2021 година

04/Окт/2020