СУ "Николай Катранов" град Свищов

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ
 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ

                                                          Г Р А Ф И К
                 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ
                                                 (2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА)

Дейност/Име на клуба
 
Ръководител Ден от седмицата Място
Начален час
1 „Баскетбол“ г-н Христо Христов четвъртък голям физкултурен салон, 15:30 часа
2 „Език и слово“ г-жа Цветанка Троянова четвъртък класна стая на X б клас, 13:10 часа
3 „Рисувай с нас“ г-жа Силва Христова сряда Интерактивен к-т,
15:30 часа
4 „Знам, че мога“ г-жа Галя Рошелова вторник класна стая на VII г клас, 15:30 часа
5 „Хандбал“ г-жа Милена Блажева вторник голям физкултурен салон, 15:30 часа
6 „Посланици на здравето“ г-жа Валентина Петкова сряда кабинет по БЗО,
15:30 часа
7 „Математика за напреднали“ г-н Йордан Димов вторник класна стая VII а клас, 15:30 часа
8 „В света на математиката“ г-жа Албена Младенова четвъртък класна стая VII а клас, 15:30 часа
9 „Да бъдем грамотни и вдъхновени!“ г-жа Галя Вълева понеделник класна стая VII а клас, 15:30 часа
10 „Знам, мога, успявам“ г-жа Анка Славова вторник класна стая IV a клас, 15:30 часа
11 „Наука без скука“ г-жа Снежана Блажева сряда класна стая IV б клас, 15:30 часа
12 „Мозайка“ г-жа Стефка Николаева вторник класна стая IV в клас, 15:30 часа
 
 
ИЗГОТВИЛ:……/п/…………..                      УТВЪРДИЛ:………/п/………
/Христина Борисова, ЗДУД/          /Генади Иванов – Директор/
Дата: 12.10.2020 год.21/Окт/2020