СУ "Николай Катранов" град Свищов

Заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2018/2019 г.
Заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2018/2019 г.

                                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                              Министър на образованието и науката
                              ЗАПОВЕД № РД 09 – 1708 / 29.08.2018 г.
 
              На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
 
                                            ОПРЕДЕЛЯМ:
       За учебната 2018 - 2019 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл. есенна
22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл. коледна
05.02.2019 г. - междусрочна
30.03. 2019 г. - 07.04.2019 г. вкл. пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. г. - 07.04.2019 г. вкл. пролетна за XII клас

2. Неучебни дни
21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

3. Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК
06.06.2019 г. - Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. - НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. - НВО по математика
21.06.2019 г. - НВО по чужд език (по желание на ученика)

4. Начало на втория учебен срок
06.02.2019 г.       I - XII клас

5. Край на втория учебен срок

15.05.2019 г. XII клас (13 учебни седмици)
 
31.05.2019 г. I - IV клас (14 учебни седмици)
 
14.06.2019 г. V - VI клас (16 учебни седмици)
 
28.06.2019 г. V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 
28.06.2019 г. VII - XI клас (18 учебни седмици)
 
 
 
Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката30/Авг/2018