СУ "Николай Катранов" град Свищов

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IX КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

С У    “НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” – ГР. СВИЩОВ
                                                           
              С П И С Ъ К   Н А   У Ч Е Б Н И Ц И Т Е

                        2019-2020  УЧЕБНА ГОДИНА
IX „а”, IX „б”
 (профилирани паралелки – профил „Чужди езици” – английски език

№ по ред Учебен предмет Автор(и) Валидни издания Издателство
1 Български език Ангел Петров и колектив 2018 „БУЛВЕСТ 2000” АД
2 Литература Бойко Пенчев, Виолета Герджикова 2018 „БУЛВЕСТ 2000” АД
3 Математика Теодоси Асенов Витанов и колектив 2018 ИК „Анубис“
4 Английски език С ОБЩА ПОРЪЧКА   „Express publishing“ ООД
5 Немски език С ОБЩА ПОРЪЧКА 2018 „Клет България“ ООД
6 Информационни технологии Иван Първанов, Людмил Бонев 2018 ИК “Домино”
7  
История и цивилизация
Андрей Пантев, Искра Баева 2018 „БУЛВЕСТ 2000” АД
8  
География и икономика                                                            
Румен Пенин и колектив 2018 „БУЛВЕСТ 2000” АД
9  
Философия
Иван Георгиев Колев и колектив 2018 ИК „Анубис“
10  
Биология и здравно образование 
Владимир Овчаров и колектив 2018 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
11  
Физика и астрономия 
Максим Максимов и колектив 2018 „БУЛВЕСТ 2000” ООД
12  
Химия и опазване на околната среда
С. Цаковски, П. Цанова, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Йоргова, М. Дочева, Г. Шуманова 2018 ИК „Анубис“
13 Музика доц. Янна Павлова Рускова и колектив 2018 ИК „Анубис“
14 Изобразително изкуство проф. Бисер Илиев Дамянов, Анна Иванова Генчева 2018 ИК „Анубис“31/Окт/2019