СУ "Николай Катранов" град Свищов

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

№ по ред Учебен предмет и вид подготовка Автор(и) Валидни издания Издателство
1 Български език – ЗП Т. Ангелова и колектив 2001-2016 “Просвета-София” АД
2 Литература – ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов 2001-2016 ИК “Анубис” ООД
3 Английски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
4 Немски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
5 Математика – ЗП З. Запрянов и колектив 2014-2016 “Просвета-София” АД
6 История и цивилизация – ЗП
/за Х клас/
Г. Марков и колектив 2012-2016 „Просвета-София“ АД
7 География и икономика – ЗП
/за Х клас/
Р. Пенин и колектив 2012-2016 “БУЛВЕСТ-2000” ООД
8 Биология и здравно образование – ЗП
/за Х клас/
П. Попов и колектив 2001-2015 “Просвета – София” АД
9 Физика и астрономия – ЗП
/за Х клас/
М. Максимов,
Г. Христакудис
2001-2015 “БУЛВЕСТ-2000” ООД
10 Химия и опазване на ок. среда – ЗП
/за Х клас/
Г. Близнаков, Л. Боянова 2001-2015 ИК „Анубис” ООД
11 Философия – ЗП И. Колев, Р. Пожарлиев 2001-2016 ИК “Анубис” ООД31/Окт/2019