СУ "Николай Катранов" град Свищов

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

№ по ред Учебен предмет и вид подготовка Автор (и) Валидни издания Издателство
1 Български език – ЗП Т. Ангелова и колектив 2002-2016 “Просвета-София”АД
2 Литература – ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов 2002-2016 ИК “Анубис” ООД
3 Математика – ЗП Г. Паскалев, Здр. Паскалева 2005-2016 “Архимед 2000” ЕООД
4 Английски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
5 Немски език С ОБЩА ПОРЪЧКА    
6 Свят и личност – ЗП М. Грекова и колектив 2008-2016 “Просвета – София” АД
7 История и цивилизация – ЗП
/за ХІ клас/
В. Гюзелев и колектив 2012-2016 “Просвета-София” АД
8 Биология и здравно образование – ПП П. Попов и колектив 2002-2016 “Просвета-София” АД
9 Физика и астрономия –
/за Х клас/
М. Максимов,
Г. Христакудис
2001-2015 „БУЛВЕСТ 2000” ООД31/Окт/2019