СУ "Николай Катранов" град Свищов

Втора работна среща по Проект „Запознаване с нашите страни - ние сме обединени в Европа”

Втора работна среща по Проект „Запознаване с нашите страни - ние сме обединени в Европа” по Програма  Еразъм + се състоя в гр. Победизка, Полша  от 10 до 16  април 2016 г. От гр. Свищов  присъстваха г-жа Оля Михова – координатор на проекта за България, г-жа Силва Христова - участник в проекта, както и ученичките Десислава Тодорова и Теодора Иванова  от VI Б клас,  Дженифър Сарвари, Ива Линкова и Невена Стойчева от IX А клас на СОУ „Николай Катранов“. Участваха работни  групи  учители и ученици от Литва - гр. Кретинга, Турция - гр. Истанбул  и Гърция - гр. Родос.
Темата бе „Географско положение и природни забележителности на нашите страни“. Партньорите представиха презентации, драматизираха легенди за природи обекти, участваха в много викторини, изработиха постери за всяка държава. С цел по-добро опознаване на държавата–домакин, за гостите бяха организирани екскурзии с учебна цел до градовете Познан и Торун, където отново се раздадоха екипни задачи.
Нашите ученици се представиха отлично. Доказаха научно ниво по темата на срещата, задълбочено владеене на английски език, артистично поведение и добронамерено отношение към всички участници в проекта.
На заключителната вечер всяка страна се представи  с традиционни  за страните танци и песни. Учениците бурно аплодираха  и се включваха активно в програмата на вечерта.
Премина още една среща под знака на обединена Европа. Прибрахме се у дома в очакване на нови срещи с приятелите.


21/Апр/2016