СУ "Николай Катранов" град Свищов

Проект “Детска полицейска академия”

В 12:00 часа на 16.05.2016 г. в двора на СОУ „Николай Катранов” официално беше открито „Детско полицейско управление” по проект "Детска полицейска академия". Ръководството на СОУ "Николай Катранов" и учителките на ІІ б клас Силвия Александрова и Галя Висоца, са организатори и домакини на проекта. В екипа от страна на училището, са включени Милена Богданова - психолог и Виолета Трайчева -педагогически съветник. Официален старт на националната превантивна програма „Детско полицейско управление“ даде Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Заложените теми и методически указания внимателно са разработени от групата, в която влязоха представители на МВР, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Българския младежки червен кръст, Българската православна църква, Българския туристически съюз. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове. Целта е чрез теоретични и практически занимания, включително оказване на детска полицейска лична защита; безопасност на движението по пътищата; на долекарска помощ; здраве, етика и право и други, децата да получат съответните умения. В обучителния процес ще участват служители от структурите на „Охранителна полиция“, „Пътна полиция“, „Криминална полиция“, психолози от психологическите лаборатории на МВР, експерти от БЧК, БТС и други партньори в съответните градове. За реализирането на съвместната дейност предстои подписване на Споразумение за изпълнение на програмата, която остава отворена и за нови идеи. В екипа по проекта освен учителките на ІІ б клас - Силвия Александрова и Галя Висоцка, са включени Милена Богданова - психолог и Виолета Трайчева - педагогически съветник. Гости на тържественото откриване бяха Кмета на Община Свищов г-н Генчо Генчев, Зам. кмета г-жа Анелия Димитрова, г-жа Румяна Кузева, началник отдел “Образование и култура”, Гл. инспектор Момчил Златев, началник на РУ на МВР, Полицейски инспектор Лора Георгиева и др. Директорът на училището г-н Генади Иванов и Гл. инспектор Момчил Златев, началник на РУ на МВР, подписаха Споразумение за партньорство, децата, произнесоха на висок глас Етичния кодекс на доброволеца, получиха своите отличителни знаци и се снимаха с официалните гости. Да е спорна и на слука дейността на малките полицаи-доброволци и техните обучители!

16/Май/2016