СУ "Николай Катранов" град Свищов

Стефка Николаева и Петя Попова  с Европейски и национален знак за качество

Дейност eTwinning стартира в резултат на препоръка от Европейската комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за това портал –http://www.etwinning.net.
От началото на 2014 година eTwinning е част от новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”.
На 8 декември 2016 година в ЦРЧР , град София се състоя Национална церемония за
награждаване на учителите, получили eTwinning Национален знак за качество през 2016 година.
Работната програма започна с доклад „България в европейското семейство на eTwinning”, изнесен от Милена Караангова – национален координатор на дейност eTwinning в България, а наградите връчи изпълнителният директор на Центъра за раз
 
витие на човешките ресурси /ЦРЧР/Татяна Калканова.
Два от проектите на СУ „Николай Катранов” „Съкровищница с мъдрост” и „Christmas tale”, на началните учителки Стефка Николаева ІV в клас и Петя Попова, ІІ в клас бяха наградени с Национален знак за качество, а проектът „Christmas tale” получи и Европейски знак за качество.
Това е заслужена награда за творческия ентусиазъм, интересните хрумвания и вълнуващата работа по проектите на двете учителки.
Поздравления за успешното участие в eTwinning – Европейска общност на модерните училища.
Весели празници и нови успехи на национално и европейско ниво!
 


03/Яну/2017