СУ "Николай Катранов" град Свищов

\

WELCOME DEAR GUESTS! ДОБРЕ ДОШЛИ СКЪПИ ГОСТИ!
22 учители от партньорските училища в Италия, Полша, Испания, Словения, Румъния, Филандия по проект по Еразъм+: "Планетата е наш дом нека се обединим за да не я загубим" на работна среща в периода 
19. 04. - 24.04.2017 г. в СУ "Николай Катранов", Свищов.
Координатор и организатор за училището е преподавателката по английски език Оля Михова.


01/Май/2017