СУ "Николай Катранов" град Свищов

Работна среща по проект \

От 12.02. до  17.02. 2018 г. посрещаме гости от Чехия и Словения! СУ "Николай Катранов" е домакин на работна среща по проект "STEM BY ART", изпъляван по програма "Еразъм+"! Welcome, dear guests!

27/Фев/2018