СУ "Николай Катранов" град Свищов

Пресконференция по проект \

Пресконференция по проект "Израстваме заедно", финансиран по националната програма на МОН „С грижа за всеки ученик“, модул: „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“. 

29/Ное/2018