СУ "Николай Катранов" град Свищов

Прием

 

Прием за учебната 2017/2018 година в ПЪРВИ КЛАС - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

СУ Николай Катранов - Свищов : Прием за учебната 2017/2018 година в ПЪРВИ КЛАС - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ Списъкат може да изтеглите от бутон СВАЛИ.

Файлове

Заявление за прием в първи клас

СУ Николай Катранов - Свищов : Заявление за прием в първи клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
От бутон СВАЛИ можете да изтеглите ЗАЯВЛЕНИЕ за прием в първи клас.

Файлове

Съобщение за прием в първи клас

СУ Николай Катранов - Свищов : Съобщение за прием в първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Средно училище „Николай Катранов“ започна приемането на документи за прием в I клас за учебната 2017/2018 година.
Процедурата се осъществява, съгласно утвърдената от Община Свищов Система за прием в I клас за учебната 2017/2018 година.
Заявление се попълва и подава при административния секретар на училището. Представят се копие на акта за раждане на детето, копие на личната карта на родителя, удостоверение за настоящ адрес, служебна бележка от работодател, удостоверяваща адреса на местоработата на родителя и др.
Срокът за подаване на заявлението и придружаващите го документи е 19 май 2017 година.
ВАЖНО!!!
Заявление подават всички желаещи, независимо от близостта до училището на адреса, където живее детето или местоработата на родителите. Всяко заявление събира определен брой точки и участва в класирането. Поредността при подаване на заявленията не влияе на класирането.

Файлове

Няма добавени файлове

Система за прием в първи клас

СУ Николай Катранов - Свищов : Система за прием в първи клас Система за прием на деца в първи клас и график на дейностите през учебната 2017/2018 г.

Файлове

Заповед за комисия за прием на ученици в първи клас

СУ Николай Катранов - Свищов : Заповед за комисия за прием на ученици в първи клас Заповедта с комисията за прием на ученици в първи клас можете да изтеглите и отворите от бутона  СВАЛИ.

Файлове

Прием за учебната 2017/2018 година в ПЪРВИ КЛАС

СУ Николай Катранов - Свищов : Прием за учебната 2017/2018  година в ПЪРВИ КЛАС                               ЗАПОВЕД  № 1385
                               от 30.03.2017 год.
  Заповедта за прием на ученици в първи клас можете да изтеглите и отворите от бутона СВАЛИ.

Файлове