СУ "Николай Катранов" град Свищов

Прием

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС 2019/2020 ГОДИНА

СУ Николай Катранов - Свищов : ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС 2019/2020 ГОДИНА

Средно училище "Николай Катранов" - гр. Свищов

                          ОБЯВЯВА  

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Две паралелки профил “Чужди езици”:
¨ Английски език с втори чужд Немски език;
¨ Английски език с втори чужд руски език.
 
Профилиращи предмети: 
¨ Английски език; 
¨ Немски/руски език; 
¨ Информационни технологии; 
¨ Български език и литература.
 
 
ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛ:

  • Утроен резултат от НВО по  БЕЛ;
  • Резултат от НВО по математика;
  • Оценките от БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование, приравнени към точки.

 

                                   Г Р А Ф И К
             за дейностите по приема на ученици
            след завършено основно образование
                      за учебната 2019/2020 г.
Провеждане НВО по:
 - по български език и литература
 - по математика
 
17.06.2019 г.
19.06.2019 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 27.06.2019 г. вкл.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 03.07.2019 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема на учениците по Наредба No10 от 01.09.2016 г. 03 - 05.07.2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 18.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на втория етап на класиране до 22.07.2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2019 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 -25.07.2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 31.07.2019 г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 01.08.2019 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се
от директора до 10.09.2019 Г.
Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 13.09.2019 г.
 

Файлове

Няма добавени файлове