СУ "Николай Катранов" град Свищов

Колектив

Длъжност: Директор

Име: Генади Русев Иванов

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ШУ Шумен

Длъжност: Помощник - директор, учебната дейност

Име: Христина Борисова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ШУ Шумен

Длъжност: Помощник - директор, учебната дейност

Име: Йорданка Иванова Тодорова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ШУ Шумен

Длъжност: Помощник - директор, административно - стопанската дейност

Име: Йордан Георгиев Савов

Образование: висше - магистър

Завършил/а: СА Свищов

Длъжност: Старши учител, подготвителен клас

Име: Таня Петрова Лютова

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Силвия Стефанова Александрова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Веселина Страшимирова Стойчева

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: ШУ Шумен

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Красимира Симеонова Атанасова

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: ЮЗУ Благоевград (ВПИ Благоевград)

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Снежана Богданова Блажева

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Силва Минкова Христова

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: ИНУ Шумен

Длъжност: Старши учителУчител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Елка Йорданова Георгиева

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Ценка Колева Димитрова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учителУчител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Петя Ангелова Попова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Христо Илиев Христов

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
(Учител I-IV клас по музика)

Име: Невелина Иванова Илиева

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ИНУ Шумен

Длъжност: Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Оля Иванова Михова

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Анка Николова Славова

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Младши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

ИмеМилена Живкова Бернардова

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Стефка Илиева Николаева

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши възпитател

Име: Бистра Петрова Симеонова

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши възпитател

Име: Бисерка Николова Бялкова

Образование: висше - Магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Име: Стефка Георгиева Савова

Образование: висше - Магистър

Завършил/а: ШУ Шумен

Длъжност: Младши възпитател

Име: Мая Чавдарова Ламбева

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши възпитател

Име: Галя Данчева Висоцка

Образование: полувисше

Завършил/а: ИДУ Русе

Длъжност: Старши възпитател

Име: Валя Кирилова Георгиева

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши възпитател

Име: Иваничка Илиева Георгиева

Образование: висше - Бакалавър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши възпитател

Име: Шенгюл Асанова Якубова

Образование: полувисше

Завършил/а: ИНУ Шумен

Длъжност: Възпитател

Име: Юлия Ангелова Димитрова

Образование: професионален бакалавър

Завършил/а: ИНУ Шумен

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Виолета Трайчева Маринова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: СУ София

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Елена Ангелова Богданова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: СУ София

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Име: Галя Константинова Вълева

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Име: Галя Ченкова Рошелова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Ангел Петров Ангелов

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ШУ Шумен

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Име: Веселина Георгиева Варамезова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: СУ София

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Теодора Тодорова Атанасова

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: РУ Русе

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Име: Евдокия Стефанова Маринова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Палома Иванова Тодорова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: СУ София

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Име: Мария Олегова Йорданова

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: СУ София

Длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Тимоти Брунел Отри

Образование: висше - магистър

Завършил/а: Завършил/а Калифорния-САЩ

Длъжност: Младши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Цветелина Валериева Светославова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В. Търново

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Наталия Симеонова Михайлова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ПУ Пловдив

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Име: Татяна Велизарова Тодорова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: СУ София

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Име: Милена Вълкова Николаева

Образование: полувисше

Завършил/а: РУ Русе

Длъжност: Ръководител, компютърен кабинет

Име: Албена Стоянова Младенова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Йорданка Иванова Илиева

Образование: висше - бакалавър

Завършил/а: ШУ Шумен

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Соня Петрова Димитрова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Нина Цветанова Божидарова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Галя Юлиянова Иванова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ШУ Шумен

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Милена Димитрова Кирилова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ВТУ В.Търново

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Елена Стефанова Илиева

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ШУ Шумен

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Роза Иванова Попова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ШУ Шумен

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Име: Валентина Викторова Петкова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: ШУ Шумен

Длъжност: Ресурсен учител

Име: Маргарита Савова

Образование: висше

Завършил/а: Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Име: Евгения Славчева Христова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: АМТИ Пловдив

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Име: Милена Блажева Ангелова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: СА Свищов

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Име: Величка Ангелова Плачкова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: СА Свищов

Длъжност: Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Име: Катя Николова Николова

Образование: полувисше

Завършил/а: ПК Дупница

Длъжност: Възпитател

Име: Яна Иванова Йорданова

Образование:висше магистър

Завършил/а: ВТУ В. Търново

Длъжност: Младши възпитател

Име: Биляна Светославова Симеонова

Образование: висше бакалавър

Завършил/а: ВТУ В. Търново

Длъжност: Възпитател

Име: Адриана Андреева Алексиева

Образование: висше магистър

Завършил/а: СУ София

Длъжност: Главен счетоводител

Име: Юлия Мочкова

Образование: висше - магистър

Завършил/а: СА Свищов

Длъжност: Завеждащ, административна служба

Име: Янка Иванова Чалмарова

Образование: средно специално

Завършил/а: ДТГ - Свищов

Длъжност: Технически изпълнител (офис)

Име: Емилия Борисова

Образование: средно общо

Завършил/а: СУ"Д.Благоев" Свищов

Длъжност: Домакин

Име: Върбинка Кирова Асенова

Образование: средно специално

Завършил/а: ДТГ - Свищов

Длъжност: Хигиенист

Име: Маргарита Крумова Филипова

Образование: средно общо

Завършил/а: СПТУ по ИХ Свищов

Длъжност: Хигиенист

Име: Тинка Йорданова Великова

Образование: средно специално

Завършил/а: ДТГ - Свищов

Длъжност: портиер

Име: Катя Димитрова Мутафова

Образование: средно специално

Завършил/а: СПТУ по КБУ В. Търново

Длъжност: Шофьор, автобус

Име: Здравко Русев Димитров

Образование: средно общо

Завършил/а: СПТУ - Свищов

Длъжност: Общ работник

Име: Здравко Тодоров Павлов

Образование: средно общо

Завършил/а: СПТУ - Дряново

Длъжност: Електротехник, поддръжка на сгради

Име: Борислав Димитров Йошев

Образование: средно специално

Завършил/а: СПТУ по ПС Свищов