Month: August 2021

Списък на учебниците от 8. до 12. клас за 2021-2022 учебна година

VІІІ „а”, VІІІ „б”  (профил „Чужди езици” – английски език; профил „Природни науки“ с английски език) № по ред Учебен предмет Автор(и) Валидни издания Издателство 1 Български език Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова 2017 „БУЛВЕСТ 2000” ООД 2 Литература Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова 2017 „БУЛВЕСТ 2000” ООД 3   Английски …

Списък на учебниците от 8. до 12. клас за 2021-2022 учебна година Read More »

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейски Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на …

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Read More »