Борсова сделка за доставка на Дървесни пелети за отопление на Средно училище “Николай Катранов” гр. Свищов

Борсова сделка за доставка на Дървесни пелети за отопление на Средно училище “Николай Катранов” гр. Свищов