Ден на розовата фланелка 2018

На 26 февруари, в часа на класа, представители на Ученическия съвет посетиха учениците от V до XI клас и предоставиха информация за инициативата Ден на розовата фланелка, посветена на борбата срещу тормоза и насилието.
Членовете на ученическата организация бяха подготвили предварително специални карти „Стоп на тормоза!“, които раздадоха на всеки ученик в паралелките. 
Върху картите учениците имат възможност да споделят свои мисли, идеи и послания срещу тормоза в училище. 
Посланията ще се събират в специални кутии, поставени на видно място в училище и ще бъдат обобщени като идея за реализиране в бъдеще от Ученическия съвет.