НАГРАДИ ВЪВ ВРЪЗКА С 10-ГОДИШНИНАТА НА ДЕЙНОСТ ETWINNING

Уважаеми колеги,
Във връзка с 10-годишнината на дейност eTwinning и в израз на признателност към високите постижения, които показахте в проектната си дейност през 2015 година и приноса Ви към създаването и разпространението на добри практики в сферата на образованието,
Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национално звено за координация по дейност eTwinning има удоволствието да ви награди за положените усилия и показаните високи постижения със съвременни образователни книги и помагала, които избрахме специално за Вас, за да бъдат от помощ и вдъхновение за Вас и Вашата учебна институция в бъдещата Ви работа. Ще се радваме да Ви ги връчим с пожеланието да продължавате да бъдете пример за високо качество в образованието и да създавате проекти и практики, които да вдъхновяват учители, ученици и образователни дейци в страната и цяла Европа и да жънат бъдещи успехи и отличия.
С най-добри пожелания,
Екипът на eTwinning България