НАШИ УЧЕНИЦИ ОТНОВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – СТРАСБУРГ

Двадесет и четирима  ученици от СОУ „Николай Катранов” – Свищов,  взеха участие в програма „Евроскола” на 17 октомври в Европейския парламент в Страсбург. „Евроскола” предлага на ученици на възраст от 16 до 18 години  да влязат в ролята на депутати в Европейския парламент и  дава възможност на младежите  да общуват и обменят идеи със свои връстници от други страни. Програмата  има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се включат чрез симулирани заседания вработата му и да гласуват неговите резолюции. Работните езици са английски,френски и немски, като всеки трябва да работи на език, различен от неговия роден. Участието на 24 ученици от СОУ „Николай Катранов”  в младежката сесия на Европейския парламент  в Страсбург стана възможно, след като отбор от петима ученици от свищовското училище участваха в Регионално състезание за училища от областите Велико Търново и Габрово за включване  в програмата „Евроскола“ на Европейския парламент, организирано от Информационното бюро на Европейския парламент в България.   В състезанието участваха девет отбора от училища на двете области – Великотърновска и Габровска. Четири спечелиха наградата на „Евроскола”,  сред които бе и СОУ „Николай Катранов”. На 17 октомври свищовските  ученици имаха възможността да посетят Европейския парламент в Страсбург и да бъдат евродепутати за един ден. Около 500 европейски ученици участваха в заседания на комисии, в пленарни заседания,разискваха и гласуваха резолюции на френски и английски език. Свищовското  училище беше единственото, което представи България в Европейския парламент. Пребиваването на децата в европейската институция премина при изключително добра организация. При откриването на „Евроскола” всяко училище представи града, от който е, като това не трябваше дае на родния език. Свищов и училище „Николай Катранов” представиха дванайстокласниците Петя Маркова и Слав Димитров.  След това на учениците бе направена презентация на Европейския съюз и Европейския парламент, колко партии има в Парламента, как са разпределени местата в пленарната зала, как гласуват евродепутатите и как работи европейската институция. Учениците имаха възможност да задават въпроси на представителите на администрацията  на Европейския парламент по актуални теми. От Свищов въпроси отправиха Радослав Попов, Петя Маркова и Константин Ангелов. Самият ден премина под формата на симулативни игри. Всички ученици от двайсетте държави, участници в Програмата, бяха разпределени на шест групи, като разсъждаваха и търсеха решения по темите: „Околна среда и възобновяеми енергийни източници”. Как да насърчим промяната в поведението? Как да допринесем за устойчивото развитие?;„Свобода на информацията и гражданска култура” Медиите допринасят ли за демократичния дебат? Пред какви възможности, но и пред какви препятствия е изправено днес развитието на комуникационните и информационни технологии?;„2013 година – Европейска година на гражданите”. Мит или реалност? Как да се съвместят културните различия, регионалната, националната и европейската идентичност.; „Бъдещето на Европа”Какви са Вашите предложения, за да се доближи Европа към Вашия идеал?; „Избори за Европейски парламент – 2014 г.”Как да бъдат насърчени гражданите да участват в избора на своите представители в Европейския парламент? ; „Миграции и интеграция”. Как се поддържа равновесие в обществото?Какъв е минималният брой правила, които трябва да бъдат спазвани? Как да бъдат управлявани миграциите в Евро-средиземноморския регион?. Всяка от групите,която включваше около 80 деца от различните държави, трябваше да избере председател и секретар на групата, след което трябваше да представи пред всички в пленарната зала обобщен доклад по темата,по която е работила.  На една от групите,чиято тема на дискусия бе миграцията, за председател бе избран единайстокласника Константин Ангелов от СОУ „Николай Катранов”. Секретарят на групата представи доклада, а свищовския ученик,  като председател – защити доклада и отговаря на въпроси, зададени от учениците в залатаи  се представи успешно. С участниците в Евроскола се проведе и играта „Евроигра”, която включваше разнообразни въпроси на различни теми. От общо всички участници бяха избрани 16 финалисти, сред които бяха единайстокласниците от училище „Николай Катранов” Велизара Петкова и Иван Петров. Финалистите бяха разпределени в четири отбора и трябваше да отговарят на въпроси отборно. Играта спечели отборът, в който бе включенаВелизара Петкова и за успешното представяне състезателите получиха медали. Паралелнос това за учителите – ръководители на групите бе организирана анкета.Ръководителите на свищовските деца – Йорданка Тодорова и Надя Мочкова трябвашеда попълват анкета с  различни въпроси застраните – членки на Европейския съюз. Освен това за всички учители бяхаорганизирани и заседание и дискусия със служители от администрацията наЕвропейския парламент. В пленарната зала денят завърши с химна на Европа иизнасяне на знамената на държавите-членки от учениците. Всеки от участниците вПрограма „Евроскола” получи сертификат, подписан от председателя на Европейскияпарламент Мартин Шулц.Вече 20 години чрез програмата„Евроскола” младите европейци имат възможността да прекарат един ден в ролята начлен на Европейския парламент . След пленарната  сесия приблизително 500 ученици на възраст 16–18 години научават от личен опит в Страсбург каквопредставлява европейската интеграция. Като евродепутати за един ден, натрупали невероятни впечатления и емоции, създали контакти с деца от други държави, 17октомври 2013 година ще остане незабравим ден за 24 ученици от  СОУ „Николай Катранов”.