ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

На впечатляваща церемония в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови” се проведоха Годишните награди за образование и култура на Община Свищов. Програмата бе открита с музикално изпълнение на Фанфарния оркестър на СОУ „Д. Благоев” и приветствие от кмета на община Свищов Генчо Генчев. Директорът на дирекция „Култура и културно наследство” – Росен Маринов, бе основният организатор и водещ на събитието, което се оказа доста вълнуващо за всички. Чрез интерактивна медия и кратки експозета носителите на тазгодишните награди бяха представени по най-добрия начин. Община Свищов отличи едни от най-изявените и заслужили деятели в областта на културата и образованието, като раздаде следните награди:
–          Една награда за „Деятел на културата“;
–          Пет награди за „Активна читалищна дейност“;
–          Четири награди „Учител на годината“ в под-категориите: – „Предучилищно възпитание“, „Начален етап“, „Прогимназиален етап“ и „Гимназиален етап“;
–          Дванайсет награди за „Принос в образованието“;
–          Четири награди за „Високи творчески постижения“
 
 Категорията „Учител на годината” беше разделена на 4 подгрупи, а наградените учители бяха както следва:
 
–       Еленка Пътева – предучилищно възпитание, ЦДГ „Радост“;
–       Стефка Николаева – начален етап, СОУ „Н. Катранов“;
–       Евгений Йонков – прогимназиален етап, ОУ „Ф. Сакелариевич“;
–       Красимира Кирчева – гимназиален етап, СОУ „Д. Благоев“
Всички Учители на годината бяха представени през погледа на своите ученици, колеги
и съграждани, които с много любов и уважение се изказаха за тях и техния
професионализъм.
 
     Наградите за „Принос в образованието” бяха връчени на учители, които с всеотдайността в работата си, увличат своите възпитаници и те жънат успехи, чрез изявите си, във всички сфери на образованието:
–       Галя Иванова – СОУ „Николай Катранов“
–       Йорданка Николова – СОУ „Димитър Благоев“
–       Тодорка Живкова – СОУ „Димитър Благоев“
–       Стефка Георгиева – СОУ „Цветан Радославов“
–       Снежана Николаева – СОУ „Цветан Радославов“
–       Велина Атанасова – ДТГ „Димитър Хадживасилев“
–       Елза Николаева – ПГ ПО ЛПС
–       Валентин Великов – ПГ „Асен Златаров“
–       Еленка Иванова – ЦДГ „Васил Левски“
–       Виктория Николаева – ОДЗ „Чиполино“
–       Катя Дойчева – ЦДГ „Радост“, удостоена с грамота „Н. РИЛСКИ“
–       Силва Христова – СОУ „Николай Катранов“, удостоена с грамота „НЕОФИТ РИЛСКИ“
 
Честито, колеги!