ГОЛЯМАТА НАГРАДА ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ЦРЧР “НАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”

Наградата спечелиха ученици от IX А, X А и XI Б клас, на СУ „Николай Катранов” с клип „ Азбука на дигиталния гражданин” под ръководството на г-жа Йорданка Илиева, учител по ИКТ.
А ето и писмото в което, се съобщава за наградата.
„Уважаеми колеги, както вече имахме удоволствието да Ви съобщим чрез сайта на ЦРЧР, Вашата кандидатура заедно с още 5 училища печели голямата награда в Конкурса „Нашето присъствие в дигиталния свят”. Честито! Радваме се на удовлетворението, което получава Вашият труд и се надяваме и Вашите ученици да бъдат щастливи от резултата. Както знаете, за времето на лагера тази година е предвидено Обучение по теория на филмовото изкуство и заснемане на наградените сценарии. Появи се чудесната възможност децата да посетят Филмова студия Бояна и така да се запознаят отблизо със спецификата на създаването на Седмото изкуство. Лагерът ще се проведе в София, в периода 11-ти – 14-ти септември в базата на бившата резиденция Бояна – понастоящем база на Министерски съвет. “
Милена Караангова Координатор дейност eTwinning за България; ЦРЧРИдеята на клипа, който представят учениците е по прост, но стегнат и увлекателен начин да се представи цялостният живот на един дигитален гражданин. Клипът пресъздава основната идея, като чрез срещата на един обикновен гражданин и един „дигитален гражданин“ се въвежда азбуката (понятия, ресурси, компетентности) на дигиталното гражданство. Чрез този диалог всеки един от нас се запознава с понятия, които неизменно се свързват с дигиталния гражданин. Целите на клипа са учениците да представят своята гледна точка за: компетентностите, които трябва да притежава дигиталният гражданин; ресурсите, които са важни за него; понятията, които са свързани с неговата работа. Четирима от учениците заедно с г-жа Соня Димитрова, учител по ИКТ, консултант и участник в клипа, ще участват в лагера, чиято програма включва: Посещение на Филмова студия Бояна; Теория на филмовото изкуство с Камен Воденичаров и Милен Младенов, Заснемане и монтаж на филм и други творчески задачи.Поздрави от участниците с акростиха, който са използвали в сценария за филма: Д – дигитален; И – интелигентен; Г – гражданин; И – искащ; Т – търсещ; А – активен; Л – любопитен; Е – етичен; Н – непримирим; Г – грамотен; Р – работещ; А – актуален; Ж – жаден за знания; Д – деен; А – архивиращ; Н – навигиращ; И – интересен; Н – непоколебим.От нас: БРАВО за талантливите ни и успешни учители и ученици!Приятна творческа почивка!