СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 8 – 12 КЛАС

2023-2024  УЧЕБНА ГОДИНА

VІІІ „а”, VІІІ „б”

 (профил Чужди езици” – английски език; профил „Природни науки“ с английски език)

№ по редУчебен предметАвтор(и)Валидни изданияИздателство
1Български езикАнгел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова2017„БУЛВЕСТ 2000” ООД
2ЛитератураИлияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова2017„БУЛВЕСТ 2000” ООД
3 Английски език  С ОБЩА ПОРЪЧКА „Express publishing“ ООД
4Математика  гл. ас. Теодоси Асенов Витанов, проф. Галя Михайлова Кожухарова, Мариана Димитрова Кьосева, Калина Стефанова Узунова 2017ИК “Анубис” ООД
5МузикаЕлисавета Вълчинова-Чендова,  Диана Данова-Дамянова, Ваня Ангелска2017„БУЛВЕСТ 2000” ООД
6Изобразително изкуствоПроф.д-р Петер Кънчев Цанев, Ралица Пантева Карапантева, Галя Атанасова Страшилова2017„ПРОСВЕТА основано 1945“
7Информационни технологииИван Първанов, Людмил Бонев2017ИК „ДОМИНО“
8ФилософияЕвелина Петрова Иванова-Варджийска, Силвия Илиева Цветанска, Ясен Захариев Захариев2017„ПРОСВЕТА СОФИЯ“ АД
9Информатика – само за профил „Природни науки“!!!Красимир Манев, Нели Манева, Велислава Христова2019Издателство „Изкуства“

ІХ „а” клас, ІХ „б” клас

(профил Чужди езици” – английски език; профил „Природни науки“ с английски език)

№ по редУчебен предметАвтор(и)Валидни изданияИздателство
1Български езикАнгел Петров и колектив2018„БУЛВЕСТ 2000” АД
2ЛитератураБойко Пенчев, Виолета Герджикова2018„БУЛВЕСТ 2000” АД
3МатематикаТеодоси Асенов Витанов и колектив2018ИК „Анубис“
4Английски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА „Express publishing“ ООД
5Немски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА изд. „Hueber“
6Информационни технологии Иван Първанов, Людмил Бонев2018ИК “Домино”
7  История и цивилизацияАндрей Пантев, Искра Баева2018„БУЛВЕСТ 2000” АД
8  География и икономика                                                            Румен Пенин и колектив2018„БУЛВЕСТ 2000” АД
9  ФилософияИван Георгиев Колев и колектив2018ИК „Анубис“
10  Биология и здравно образование Владимир Овчаров и колектив2018„БУЛВЕСТ 2000” ООД
11  Физика и астрономия Максим Максимов и колектив2018„БУЛВЕСТ 2000” ООД
12  Химия и опазване на околната средаС. Цаковски, П. Цанова, А. Генджова, Р. Николова, Б. Толев, Н. Йоргова, М. Дочева, Г. Шуманова2018ИК „Анубис“
13Музикадоц. Янна Павлова Рускова и колектив2018ИК „Анубис“
14Изобразително изкуствопроф. Бисер Илиев Дамянов, Анна Иванова Генчева2018ИК „Анубис“


Х „а” клас, Х „б” клас

(профил Чужди езици” – английски език; профил „Природни науки“ с английски език)

№ по редУчебен предмет и вид подготовкаАвтор(и)Валидни изданияИздателство
1Български езикА. Петров и колектив2019„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
2ЛитератураВ. Герджикова и колектив2019„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
3Английски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА„Express publishing“ ООД
4Немски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА изд. “Hueber“
5Математикагл. ас. Теодоси Асенов Витанов, Петър Спиридонов Недевски и др.                                                                                                      2019„Клет България“ ООД / ИК „Анубис“
6Информационни технологии  Иван Първанов, Людмил Бонев2019ИК „Домино“
7ФилософияИ.Колев и колектив2019„Клет България“ ООД / ИК „Анубис“
8Биология и здравно образованиеВл. Овчаров и колектив2019„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
9Физика и астрономия  М. Максимов и Ив. Димитрова2019„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
10Химия и опазване на околната средаС. Цаковски и  А. Генджова2019„Клет България“ ООД / ИК „Анубис“
11  История и цивилизации  Пламен Павлов и колектив2019„Просвета-София“
12География и икономика  Р.Пенин и колектив2019„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
13Изобразително изкуствоБ. Дамянов, А. Генчева2019ИК „Анубис“
14МузикаЛозанка  Пейчева и колектив2019„Просвета Основано 1945“


ХІ „а”,  ХІ „б”

(профил „Чужди езици” – английски език с втори чужд немски език ; профил “Природни науки” с английски език )

№ по редУчебен предмет и вид подготовкаАвтор(и)Валидни изданияИздателство
1Български езикА. Петров и колектив2020„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
2ЛитератураБойко Пенчев, Илияна Кръстева2020„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“ ООД
3Английски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА2020„Express publishing“ ООД
4Немски език /втори чужд език/С ОБЩА ПОРЪЧКА2020изд. “Hueber“
5МатематикаЕмил Колев, Иван Георгиев, С. Кокинова2020„Клет България“ („Булвест 2000“)
6Гражданско образованиеГаля Герчева-Несторова и колектив2020„Клет България“
7Профилиращи предметиС ОБЩА ПОРЪЧКА  

ХІІ „а”, ХІІ „б”

(профил „Чужди езици” – английски език с втори чужд немски/руски език)

№ по редУчебен предмет и вид подготовкаАвтор (и)Валидни изданияИздателство
1Български езикА. Петров и колектив2020„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“
2ЛитератураБойко Пенчев, Илияна Кръстева2020„Клет България“ ООД / „Булвест 2000“
3Английски езикС ОБЩА ПОРЪЧКА2020„Express publishing“ ООД
4Немски език /втори чужд език/ С ОБЩА ПОРЪЧКА2020„Клет България“ ООД
5Руски език /втори чужд език/ С ОБЩА ПОРЪЧКА2020„Издателство ВЕЛЕС” ООД
6МатематикаМилен Христов и колектив2021„Анубис“
7Гражданско образованиеГаля Герчева-Несторова и колектив2021„Педагог“
8Профилиращи предметиС ОБЩА ПОРЪЧКА