ЧЕТИ С МЕН

Три паралелки от СОУ “Николай Катранов“ се включиха в проекта “Чети с мен“.

Срещите се проведоха на 25.09.2014г. /четвъртък/ в класните стаи.

Във връзка с Националната кампания на Министерството на културата “Чети с мен“ и работата по проект на МОН – Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/, за учениците от 2-в и 2-г клас при СОУ “Николай Катранов“ – Свищов, с  учители г-жа Стефка Николаева, г-жа Анка Славова и г-жа Иваничка Георгиева се проведе среща с г-жа Стефана Митева – дългогодишен учител по БЕЛ и Християнско изкуство и религия  в СОУ “Цветан Радославов“ и СОУ “Николай Катранов“. Учениците от двата класа се насладиха на емоционалния прочит на „Майчина сълза“ от А. Каралийчев и „Детство“ на Валери Петров.  Споделиха какво са прочели през лятото, кои са любимите им приказки.

За учениците от 4-в клас, с  учители г-жа Петя Попова и г-жа Мария Андреева  беше организирана среща с г-жа Милена Богданова – началник отдел „Образование и култура” на  град Свищов. Учениците имаха възможност да прочетат, разкажат и обсъдят свои любими приказки, а също така  чуха приказки и разкази, преразказани от г-жа Богданова и г-жа Митева.

В начален етап на обучение изключително важно е работата с учениците за придобиване на основните стъпки в усвояването на знанията и уменията за правилно писане и осмисляне на прочетеното. За децата в четвърти клас, като последно стъпало в началния етап на образованието е добре да се организират срещи, разговори и други извънкласни занимания, които биха насърчили тяхното желание за четене и досег с хубавите книги. Грамотността, в основата, на която е предимно четивната грамотност, свързана с уменията за четене и писане е част от цялостното развитие на учениците. Когато учителят мотивира и организира правилно часовете по четене и БЕЛ, включвайки интересни и дори забавни методи, тогава и постигането на грамотността ще е един краен, завършващ етап от развитието на детската личност.

Организирането на такива срещи  мотивира и подтиква  учениците към усъвършенстване на четивната техника и четенето с разбиране.

Това мероприятие достави удоволствие и незабравими моменти както на децата, така и на техните учители. А гостите  спечелиха любовта на децата, които ги слушаха със затаен дъх и се наслаждаваха на споделената  любов към книгата.