Обществен съвет и настоятелство

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ – ГРАД СВИЩОВ

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (Мандат 2020-2023 година):

  1. Албена Бадева, Председател на Съвета; albenabadeva@abv.bg
  2. Д-р Христо Попов, Член на Съвета; gp_68@abv.bg
  3. Ива Панайотова, Член на Съвета; iva_panajotova@abv.bg
  4. Анелия Димитрова, Представител на Община Свищов; adimitrova@svishtov.bg
  5. Деян Евдокиев, Член на Съвета, deyanevdokiev@gmail.com
  6. Цветелина Димитрова, Член на Съвета; cvetelina_20@abv.bg
  7. Цветелина Узунова, Член на Съвета; ceckauzunova@mail.bg

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

  • Димитрина Проданова, Резервен член на Съвета; prodanovad@gmail.com
  • Ивелина Петрова; Резервен член на Съвета; bogdanova_iva@abv.bg

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“ – ГРАД СВИЩОВ

Божин Любенов Божинов, Председател на Училищното настоятелство; b.bozhinov@gmail.com