3 стипендии по проект

Проект “1000 СТИПЕНДИИ” е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. „1000 стипендии“ е социално-образователен проект. Мисията на проекта е да създаде условия за социална мобилност и „прескачане” на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. За своя водеща ценност „1000 стипендии” издига книгата и четенето и е твърдо срещу плагиатството. Конкурс “1000 СТИПЕНДИИ” се провежда в два етапа. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите, като в края на м. юли се обявява първо класиране. С кандидатите, достигнали до втори кръг, през септември и октомври на текущата година се провеждат индивидуални интервюта – по телефона или с лично присъствие. Финалното класиране за следващата учебна година се обявява на 1 ноември. За учебната 2015/2016-та година Фондация „Комунитас” ще даде стипендия на 1013 ученици от 7-ми до 12-и клас от цялата страна имащи желание за бъдещо личностно развитие в хуманитарните, естествените науки и изкуствата, чрез Проект “1000 стипендии”. Основна стипендия (500 лева за учебната година и 200 лева за книги) се присъжда на 517 ученика, а на 412 получат поощрителна стипендия (200 лева за книги). Срез наградените ученици за тяхна и наша радост са три прекрасни момичета от СУ „Николай Катранов”:


– Любомира Петкова Димитрова от 9 А клас – основна, литература;
– Ирен Генадиева Русева от 11 А клас – поощрителна, литература;
– Маргарита Георгиева Йорданова от 10 А клас – поощрителна, история.


ЧЕСТИТО!