Материална база

Училището разполага с добре оборудвани кабинети и класни стаи, методически кабинети и хранилища, медицински кабинет, библиотека, два физкултурни салона, стол за хранене и 2 бюфета. 100% от кабинетите са оборудвани с бели дъски.
Всички кабинети на чуждоезиковите паралелки са оборудвани с интерактивна дъска.

Учебни кабинети – Химия, Домашна техника и икономика, Физика, Биология

Кабинет по химия:

Разполага с:
• основните химикали и индикатори;
• необходимата стъклария;
• електронна везна;
• рН-метър;
• компютър и принтер;
• модели на молекули и кристални решетки;
• периодична система (2 вида);
• няколко вида таблици и табла.

Кабинет по домашна техника и икономика:

Кабинетът е оборудван с:
• 8 шлосерски маси за работа с метални материали. На всяка маса има монтирана стиска (менгеме).
• 8 дърводелски тезгяха за работа с дървесина
• Щкаф с всички необходими инструменти
• Шкаф с посуда за раздел кулинарство
• 3 шевни машини
• 6 кухненски маси
• Приспособление за топла вода
• Сешоар.

Кабинет по физика и биология

Физика:

Разполага с:
• Компютър,проектор и копирна машина;
• Комплект „Оптика”;
• Комплект „Електроизмермателни уреди за лабораторни упражнения”;
• Осцилоскоп, звуков генератор;
• Планетариум – звездно небе със звуково обяснение на английски език;
• Проектор – космически обекти;
• Модел Слънчева система с движение на планетите и обяснение на английски език;
• Комплекти по механика за демонстрации и лабораторни упражнения;
• Табла;

Биология:

Разполага с:
• Макети на: сърце, бял дроб, кожа, бъбреци, око, ухо, цвят;
• Скелет на човек;
• Микроскоп и микроскопски препарати;
• Макет на туловище с вложени в него всички видове системи на човешкото тяло;
• Табла;

Компютърни кабинети

Училището разполага с 4 модерно оборудвани компютърни кабинета. Те са оборудвани с компютри – терминални станции по мултисийт система. Терминалните решения осигуряват ефективна работа и възможност за работа с със съвременен софтуер.

Библиотека

Обособена училищна библиотека с богат литературен фонд. Допълнително обновена през 2020 г. по НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул “Библиотеките като образователна среда”

Спортна база

Добре обзаведен, просторен и поддържан физкултурен салон.

Актова зала

Столова

Gutentor Simple Text

Училищен двор

Широк и просторен училищен двор, даващ възможност за спорт, почивка, комуникация, както и провеждането на различни училищни събития.

Училищен автобус

Gutentor Simple Text