История

През 1959 г. е приет Закон за по-тясна връзка на училището с живота. Министерството на народната просвета и просветните институти в продължение на няколко години етапно осъществява основните положения залегнали в закона. За учебната 1964/65 година в цялата страна се пристъпва към преминаване на VIII-те класове към основните училища, в ония селища, където това не е сторено по редица причини и материални затруднения. Освен това броя на учениците в гр. Свищов чувствително се увеличава.
Всичко това налага откриване на ново основно училище в града,което е основано през есента на 1964г. като начално и основно – от първи до осми клас. В деня на основава-нето, училището е кръстено на Николай Катранов – родом от Свищов, който също е избран и за патрон на училището.
Със заповед № 1 от 21.05.1964 г. на МНП се узаконява новото училище и от 1 септември 1964г. то вече съществува.
На 15 септември 1964 г. в новооткритото училище има:

 • I клас – една паралелка с 35 ученици
 • II клас – една паралелка с 31 ученици
 • III клас – една паралелка с 35 ученици
 • IV клас – една паралелка с 32 ученици
 • Всичко в началния курс учат 133 ученици
 • V клас – три паралелки – 135 ученици
 • VI клас – три паралелки – 135 ученици
 • VII клас – три паралелки – 105 ученици
 • VIII клас – три паралелки – 80 ученици
 • В средния курс учат 421 ученици
 • В средния курс учат 421 ученици

За ръководство на училището са назначени: Митанка Тодорова Михова , Елисей Елисеев Енчев, преподавател по естествени науки – за зам. директор. Учебната 1973/74 г. ще бъде отбелязана в историята на учебното дело в България като забележителна. За първа година ще се прилага повсеместно новата програма на ЕСПУ в I клас. Получени са интересни материали за първокласниците. За всеки ученик има специални тетрадки с образци по писане и по математика. От тази година учениците получават безплатно учебниците. Тази година получават началния курс, а през следващата учебна година и средния курс.Назначена е учителка за полуинтернатната грула в първи клас.

От тази учебна година са въведени два учебни срока за учениците. Първият завършва на 31 януари. Първи и втори февруари е срочна ваканция. Излиза и нов правилник за определяне поведението на учениците, което се определя в четири степени – примерно, добро, задоволително и лошо.
1973/74г. е юбилейна за нашето училище. Навършени са 10 години от основаването му. В читалищните салони се провежда тържество с богата литературно-музикална програма. Строежът на старата сграда на училището започва през 1913г. По време на войните е преустановен. Едва през 1934 година сградата е окончателно завършена и се използва за учебни цели.
След земетресението от 4 март 1977 година сградата е необитаема. През месец септември 1978 година започва укрепването и реконструирането й , което продължава до 01. 09. 1979 година.

През учебната 1979/80 г. е проведен фолклорен празник в общината и окръга, посветен на 1300-годишнината от създаването на българската държава. Във връзка с това в училището се провежда изложба на ритуални пити и сурвакници, а на окръжната изложба нашето училище получава грамота. Провежда се и фолклорен празник в училището, на който се пресъздават различни народни обичаи и се представят народни костюми характерни за нашия край.
На 1 май 1980 г. за пръв път в двора на училището се изпълва с тържествени маршове на духовата ни музика под ръководството на др. Иларионов. По покана на нашето училище през Седмицата на детската книга гост е писателят Николай Зидаров. Слово за неговата творческа дейност изнася Елена Иванова. През същата година завършва първият етап от строителството на разширението на училището, при което се подготвят бетонните плочи за повдигане.

Учебната 1980/81 г. започва с 830 ученици. Новото е, че от тази година се променя програмата за провеждане на олимпиадите. Освен по досегашните предмети се въвежда олимпиада за VII и VIII клас по български език и руски език. Подновяват се интеграционните връзки с учителския колектив на училище “Н. Ланков” – гр. Казанлък. През месец ноември се провежда среща на двата учителски колектива в гр. Априлци, където е приет договор за дългосрочна програма за работа.
Продължава усилено строителството на двата нови корпуса на училището. Пусковият срок на обекта е определен за 30 август 1982. През учебната 1981/82 г. се поставя началото на практи-ческото осъществяване на новата програма на Единното средно политехническо училище – година, в която се извършват дълбоки качествени промени в съдържанието и организацията на учебния процес. Нова програма навлиза за първи клас, обучението става целодневно на 5-дневна работна седмица и се води от 2 учителки за всеки клас.През втория учебен срок училищното ръководство и целия учителски колектив се включват в работата по завършването на разширението на училището, спортните площадки и училищния двор. През учебната 1982/83 г. във връзка с интереса на учениците към английския език е открита една група ученици, които изучават английски език. Учениците участват в телевизионното предаване “Не се сърди човече”.

Учебната 1983/84 г. е юбилейна. Отбелязват се 20 години от създаването на ОУ “Николай Катранов”. Успешно завършва първия випуск на началния курс. Славчо Тодоров, учител по история, поставя началото на музей на училището и Катрановска стая. През тази година за пръв път трудовото обучение се провежда в новосъздадения Междуучилищен център. С решение на Общинския съвет за народна просвета училището ни през следващата година става базово към МНП по експеримента на проф. Благовест Сендов. През месец април училището установява връзка с 2 училища в СССР – 61-во училище, гр. Киев и 4-то училище в Кременчуг.
В края на учебната 1984/85 г. училището получава 6 бр. Компютри от Окръжен съвет за народна просвета – гр. Велико Търново и 6 бр. Компютри от МНП. Създава се кабинет по информатика. През учебната 1986/87 г. се оборудва втора компютърна зала с 12 компютъра.

Учебната 1989/90 г. е юбилейна за училището в няколко направления – навършват се 25 години от създаването на училището и 160 години от рождението на патрона на училището Николай Катранов.

През 1988 г. – ЕСПУ “Н. Катранов” приема в пети клас първия випуск от НУ “Т. Миланович”.Учениците му се обучават по програмата на Експериментална група по образованието към БАН. Учебната 1990/91 година ще се запомни с промяна статута на училището в Средно общообразователно училище, за да продължи обучението по експеримента на БАН в гимназиален курс. През учебната 1993/94 г. се обучават 832 ученици, разпределени в 36 паралелки. В IX клас са открити следните паралелки : една профилирана – профил “Биология”, една паралелка с профил “Математика” и 2 непрофилирани с предпрофесионална подготовка по Бизнес и финанси. В X клас се провежда обучение по Икономика и мениджмънт. През м. Май 1994 г. се чества 30-годишнина от основаването на училището и 165-тата годишнина от рождението на Николай Катранов.

От 1998 г. се образува първата паралелка с профил Чуждоезиков – немски език, а от 1999 г. – английски език. Сформира се и първата професионална паралелка – Бизнес и финанси. През учебните 2000 – 2002 г. в училището работи доброволец от Корпуса на мира Шенан Беър. Една от задачите на доброволеца бе да проучи най-належащите нужди на училището и да осъществи проект, финансиран от Корпуса на мира за задоволяване на тези нужди.
През 2003 година паралелката с профил Бизнес и финанси, се трансформира в профилирана паралелка с профил Стопански мениджмънт. През 2006 г. за Учител на годината към община Свищов, бе избрана госпожа Величка Плачкова , за постигнати постижения в областта на спорта.