Предимства

Висококвалифицирани преподаватели

Професионален екип от висококвалифицирани преподаватели, които подготвят учениците за бъдещата им успешна реализация.

Модерен ИКТ център за обучение

– за всички класни стаи на профилираните паралелки;u003cbru003e- включва статични интерактивни дъски, лаптопи, късофокусни мултимедийни проектори и озвучителни системи;u003cbru003e- специализиран образователен софтуер „mozaBook Classroom”

Висока конкурентност

Нашите ученици са сред първенците на държавните зрелостни изпити в област Велико Търново

Отлични оценки

ОТЛИЧНИ ОЦЕНКИ на държавните зрелостни изпити по български език и литература, чужди езици, биология и здравно образование

Активност и участие по проекти

Участие в национални програми и международни проекти по програма „Еразъм+“, „eTwinning“

Високи постижения

Катрановци печелят призови места в националните олимпиади и състезания

СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов

СУ „Николай Катранов“ е открито през 1964 година като начално и основно училище с ученици от 1-ви до 8-ми клас. Първоначално се е помещавало в сградата на гимназия „Алеко Константионов“.Обявено е за ПЪРВОПРИЕМНИК НА ОСНОВАНОТО ПРЕЗ 1831 г. УЧИЛИЩЕ НА ХРИСТАКИ ПАВЛОВИЧ. През 1980/1981 година са построени двата нови корпуса на училището. През 1983/1984 се чества 20-години от създаването му и е избрано за базово към МНП по осъществяване u003cstrongu003eексперимента на БАН под ръководството на акад. Благовест Сендов. През 2014 година СУ „Николай Катранов“ чества половинвековен юбилей. По проект на Община Свищов е осъществено цялостно обновяване на сградния му  фонд във връзка с повишаване на енергийната ефективност. През месец ноември 2019 година училището чества 55-та годишнина. По повод празника излиза юбилеен сборник под надслов „55+ вдъхновяващи истории“, който представя спомени на катрановци – учители и ученици за любимото училище. Патрон на училището е Николай Катранов – български поет, фолклорист, преводач, революционер. Той е роден в град Свищов през 1829 г. Завършва Историко-филологическия факултет на Московския университет, където се сближава със славянофилите. Прототип е на Инсаров от романа на Тургенев „В навечерието”. След завръщането си в България работи като учител, изнася лекции, редактира сборници с народни песни. Умира едва на 24 години, вследствие заболяване от туберкулоза.

Училището е единствено в община Свищов с паралелки с профил „Чужди езици“ – с английски и немски език. През 1998 година се формира първата паралелка с профил чуждоезиков – немски език. През 1999 година се формира първата паралелка с английски език. През 2019 година за първи път е въведен и руски език като изучаван втори чужд език. От 2020 година училището разкрива и нов STEM профил – „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език.
През 2023/2024 учебна година в Средно училище „Николай Катранов“ се обучават 700 ученици от I -XII клас, разпределени в 31 паралелки, в т.ч. една подготвителна група.
Педагогическият екип на училището включва 75 души, сред които са психолог, педагогически съветник и ресурсен учител. Непедагогическият персонал наброява 19 души. Ръководството на училището е в състав:
Ø Генади Иванов, директор;
Ø Йорданка Тодорова, заместник-директор „Учебни дейности“;
Ø Христина Борисова, заместник-директор „Учебни дейности“;
Ø Емилия Петкова, заместник-директор „Административно-стопански дейности“;
Учениците на СУ „Николай Катранов“ демонстрират едни от най-високите резултати в областта и страната на държавните зрелостни изпити, външно оценяване, олимпиади, конкурси и състезания.
Училището активно работи по национални и международни програми. Има спечелени и реализирани над 30 международни проекта по програмите „Коменски“, „Сократ“и „Учене през целия живот“, програми на Европейската комисия и Европейския парламент.
През учебната 2020/2021 година СУ „Николай Катранов“ участва като партньор в шест проекта по програма „Еразъм +“, с което отново е сред училищата рекордьори в страната по брой едновременно изпълнявани проекти по тази програма.
За трета поредна година СУ „Николай Катранов“ е отличено и като „eTwinning училище“  – отличие, което се дава за лидерство в сферите на дигиталната практика, електронната безопасност, иновативни и креативни подходи към педагoгиката, насърчаване на професионалното развитие на персонала и добрите практики сред учителите и учениците.

Профилирана подготовка след 7. клас

ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
– Английски език
– Немски език

Повече информация

ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
– Биология и здравно образованиеu
– Химия и опазване на околната среда
– Интензивно изучаване на английски език

Повече информация

Новини и актуална информация: