Проекти

МЕЖДУНАРОДЕН ETWINNING ПРОЕКТ „НАУЧЕТЕ ЦЕННОСТИТЕ, ЖИВЕЙТЕ ДОБРЕДЕТЕЛНО“ (LEARN VALUES LIVE VIRTUOUS) С НАЦИОНАЛЕН ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

През учебната 2022-2023 година Йорданка Илиева – учител по информатика и информационни технологии, работи с ученици от 8. клас по международен eTwinning проект.

➡️ Неслихан Гьок от Турция и Йорданка Илиева са основатели на проекта, който се осъществи с участието на общо 6 училища – 3 от Турция, 1 от България, 1 от Унгария и 1 от Румъния.

✅Името на проекта е „НАУЧЕТЕ ЦЕННОСТИТЕ, ЖИВЕЙТЕ ДОБРЕДЕТЕЛНО“ и петима ученици взеха участие в него. Това бяха: Илияна Рашева, Божидара Ченкова, Ивет Вачкова от 8 Б клас, Иван Бернардов и Алекс Илиев от 8 А клас.

✅ Проектът имаше за цел да използва възможностите, предлагани от технологиите, особено Web2.0 инструментите в сътрудничеството между ученици и учители. Целите на проекта бяха: • учениците да използват дигитални технологии• да споделят с връстниците си от други училища информация за човешките ценности.

✅ Нашите ученици имаха възможност да учат, докато се забавляват, докато споделят знанията си в социална среда.LEARN VALUES LIVE VIRTUOUS засегна основните ценности, до които се докосваме в нашия живот и в училищните уроци – ПОЗДРАВ, ЛЮБОВ, УВАЖЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ, ДЕМОКРАЦИЯ, ТЪРПЕНИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ, ПАТРИОТИЗЪМ, УВЕРЕНОСТ, ЕМПАТИЯ. Всички училища въведоха 11-те основни ценности в дейностите, в които нашите ученици участваха активно по време на проекта и обмениха информация с приятелите си.

✅ В края на проекта продуктите, създадени от различните дейности, ще бъдат изложени в дигитална изложба. Благодарим на нашите чуждестранни партньори за съвместната ползотворна работа!

Анотация към знака: Проектът цели изграждането на “меки умения” сред учениците и го прави с разнообразие от дейности и интерактивни ИКТ инструменти. Спазени са правилата за безопасно общуване в работно пространство, както и регулярно провеждане и анализиране на резултатите от осъществените дейности. Има множество общи продукти и много добре разпространение на проектните резултати.

🔝 СУ “Николай Катранов” е сред 35-те български училища удостоени за периода 2023 – 2024 година със Знака eTwinning School!

October 31, 2014
Три паралелки от СОУ “Николай Катранов“ се включиха в проекта “Чети с мен“. Срещите се…
October 31, 2014