Прием в 8. клас

Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

За учебната 2023/2024 година СУ “Николай Катранов” обявява прием на ученици в VIII клас в две паралелки:

Профили

ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ” С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
– Английски език
– Немски език

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
– Утроен резултат от НВО по български език и литература;
– Резултат от НВО по математика;
– Оценките от БЕЛ и математика от Свидетелството за основно образование, приравнени към точки.

ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
– Биология и здравно образование
– Химия и опазване на околната среда
– Интензивно изучаване на английски език

БАЛООБРАЗУВАНЕ:
– Утроен резултат от НВО по български език и литература;
– Резултат от НВО по математика;
– Оценките от БЗО и ХООС от Свидетелството за основно образование, приравнени към точки.

Предимства

Висококвалифицирани преподаватели

Професионален екип от висококвалифицирани преподаватели, които подготвят учениците за бъдещата им успешна реализация.

Модерен ИКТ център за обучение

– за всички класни стаи на профилираните паралелки;
– включва статични интерактивни дъски, лаптопи, късофокусни мултимедийни проектори и озвучителни системи;
– специализиран образователен софтуер „mozaBook Classroom”

Висока конкурентност

Нашите ученици са сред първенците на държавните зрелостни изпити в област Велико Търново

Отлични оценки

ОТЛИЧНИ ОЦЕНКИ на държавните зрелостни изпити по български език и литература, чужди езици, биология и здравно образование

Активност и участие по проекти

Участие в национални програми и международни проекти по програма „Еразъм+“, „eTwinning“

Високи постижения

Катрановци печелят призови места в националните олимпиади и състезания