СУ “НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” В АСОЦИАЦИЯТА НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

На 07.12.2016 г. в гр. Ямбол г-н Генади Иванов, директор на СУ “Николай Катранов”, Свищов присъства на Общото събрание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.