ОТКЪС ОТ ПИЕСА НА ГАЛЯ КОНСТАНТИНОВА ВЪЛЕВА, УЧИТЕЛ ПО БЕЛ, НА СЦЕНАТА НА ТЕАТЪР “СОФИЯ”

Поздравления за успеха!
Уважаема г-жо Вълева, учениците и училището Ви благодарят за професионализма и се гордеят с Вас!