ХІIІ ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

На 14 декември се проведе церемонията по награждаването на победителите в ХІIІ издание на Конкурса за образователно-програмни продукти, организирано от ДИУУ.

За първи път в цялата история на конкурса болшинството наградени са ученици, а не учители, което е особено радващо и показателно за интересът, който имат учениците съм раработването на различни софтуерни продукти и тяхното прилагане в образователния процес.

Председателят на комисията доц. дпн Милен Замфиров, както и доц. д-р Нели Димитрова раздадоха наградите на победителите в следните категории:

Голямата награда на Конкурса за комплексно приложение на ИКТ в образованието получиха учениците Стефан Стефанов, Стилиан Монев и Бирол Бехатов за своя проект „Wolfram“, който представлява самоучител по математика за ученици от 5 клас. 

В категорията Методика: екипна работа с ученици първа награда получиха учениците Александър Георгиев, Андрей Дичев, Виктория Владимирова, Владимира Дуновска, Зорница Алексиева, Лора Пехливанова, Ная Симеонова и техния учител Албена Кондева.

В категорията Методика: Съдържание първа награда получи учителят Йорданка Илиева за мултимедийния образователен продукт „Втората световна война”. 

В категория Методика: Интердисциплинарност първа награда взеха учителите Татяна Донева и Диян Печеняшки за мултимедийния продукт Пътят на Ботевата чета, отразен в съвременната българска литература.
В категория Методика: Оценяване първа награда получи учителят Лиляна Бенчева за три интерактивни теста по математика, информационни технологии и по математика за деца със специални образователни потребности, създадени с помощта на visual basic for applications.

Наградените разказаха за своята мотивация при разработката на програмните продукти, използваните технологии за изработка и езици за програмиране и ги демонстрираха при голям интерес  от аудиторията.

В проведената дискусия участниците се обединиха около мнението, че подобни програмни продукти имат централно място в обучението на учениците.