ОБУЧЕНИЕ „ETWINNING И ЕРАЗЪМ+ – ДОБРИ ПРАКТИКИ“

Зам.-кметът Анелия Димитрова присъства на среща, на която бяха представени възможностите по Програма Еразъм+.  Обучението „eTwinning и Еразъм+ – добри практики“ бе организирано от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ на ЕК и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, и екипа на СУ „Николай Катранов”. Директорът на училището Генади Иванов сподели, че от 2004 година в СУ „Николай Катранов“ е работено по 15 проекта, което прави училището национален първенец в дейностите по Програмата. През 2014 година Програмата Еразъм+ обединява постиженията на 7 основни програми, съществували самостоятелно до този момент. Специален гост на събитието беше един от 14-те eTwinning посланици в България – Валентина Маринова, която говори за това, как да планираме дейностите еТwinning, в концепцията на Еразъм+.                                      

Представяне на дейностите и резултатите от настоящите проекти за училищно партньорство по Програма  „Еразъм+“ в СУ „Николай Катранов“, направиха Петя Попова и Стефка Николаева. Координаторът на международни проекти по Еразъм+ в училището Оля Михова, сподели със своите колеги и гостите положителния опит и добри практики, придобити по изпълняване на дейностите по седемте международни проекти за училищни партньорства, на които тя е координатор. В заключителната част на ползотворната среща,  Йорданка Илиева – координатор на международен проект по Еразъм+ „The Web2.0Tools Circle” („Кръгът на Web2.0 инструментите“), представи на аудиторията техно изложба и викторина „Познаваме ли Европа?” с инструмента Kahoot.

Зам.-кметът Анелия Димитрова бе впечатлена от интереса към Програмата Еразъм+ и активното отношение на свищовските образователни институции към реализиране на възможностите, които се предоставят за развитие, трупане на знания и обмяна на опит, между деца и учители на национално и международно ниво.