СЪКРОВИЩНИЦА С МЪДРОСТ

Ковчеже с мъдрости посрещнаха учениците от СУ „ Николай Катранов”.
Чудната съкровищница пътува из детски градини и училища в София, Пловдив, Сливен, Плевен, Свищов, Белене, Разград и Тервел. Съдържа Наниз с мъдрости – илюстрации на пословици и поговорки, нарисувани от всички участници в проекта. Самата съкровищница е изработена в ЦДГ„ Детелина“ – гр.Тервел, а нанизът с рисунките е общ продукт на партньорите. Проектът „Съкровищница с мъдрост“ е насочен към насърчаване на четенето и запознаване с мъдростта на народите, предадена в поговорките и пословиците. Той е продължение на международния eTwinning проект „A Treasure Chest of Wisdom”.


Учениците от I „в“ и III „в“ клас, с класни ръководители Петя Попова и Стефка Николаева и възпитатели Мария Андреева и Иваничка Георгиева през цялата учебна година участваха в различни дейности по проекта – четене на приказки, пословици и поговорки, онлайн срещи с партньори, игри на различни е-платформи, интересната игра „Кахут“, (подобна на телевизионната „Стани богат“). Изработиха Дърво на мъдростта и Наниз от мъдрости. Проведоха бал на приказните герои. Гласуваха онлайн за лого на проекта. Организираха състезание по четене “Температурите се покачват” в седмицата в края на месец януари, като отбелязваха всеки ден в рамките на една седмица, от понеделник до петък, броя на прочетените страници и спечелиха по една от наградите на Мъдрия бухал – златен, сребърен и бронзов медал! 


Проектът, помага на децата да идентифицират реалната житейска ситуация, в която се намират, с поука от изучавано художествено произведение, пословица или поговорка. „Съкровищница с мъдрост” подпомага превенцията на агресия в училище и формирането на навик първо да мислиш, после да действаш. Наред с това води до повишаване на ключови компетенции – комуникация на роден език, социални и дигитални умения.