СТЕФКА НИКОЛАЕВА И ПЕТЯ ПОПОВА С ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛЕН ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

Дейност eTwinning стартира в резултат на препоръка от Европейската комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за това портал –http://www.etwinning.net.

От началото на 2014 година eTwinning е част от новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”.На 8 декември 2016 година в ЦРЧР , град София се състоя Национална церемония занаграждаване на учителите, получили eTwinning Национален знак за качество през 2016 година.Работната програма започна с доклад „България в европейското семейство на eTwinning”, изнесен от Милена Караангова – национален координатор на дейност eTwinning в България, а наградите връчи изпълнителният директор на Центъра за раз витие на човешките ресурси /ЦРЧР/Татяна Калканова.

Два от проектите на СУ „Николай Катранов” „Съкровищница с мъдрост” и „Christmas tale”, на началните учителки Стефка Николаева ІV в клас и Петя Попова, ІІ в клас бяха наградени с Национален знак за качество, а проектът „Christmas tale” получи и Европейски знак за качество.Това е заслужена награда за творческия ентусиазъм, интересните хрумвания и вълнуващата работа по проектите на двете учителки.Поздравления за успешното участие в eTwinning – Европейска общност на модерните училища.Весели празници и нови успехи на национално и европейско ниво!