ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ЕРАЗЪМ+ ПРОЕКТ “HAND TO HAND WITH CLIL”

От 22 октомври до 26 октомври 2018 г. СУ “Николай Катранов” беше домакин на първата работна среща по Еразъм + проект “Hand to hand with CLIL”.
Учители от Полша, Словния, Унгария, Италия и Румъния бяха наши гости.