ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “ИЗРАСТВАМЕ ЗАЕДНО”

Пресконференция по проект “Израстваме заедно”, финансиран по националната програма на МОН „С грижа за всеки ученик“, модул: „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“.