Поредна награда за Любомира Димитрова!!!

Поредна награда за Любомира Димитрова!!!

II място в категория “есе” (VIII – XII клас) в IV Национален конкурс “Национален парк “Рила” – познат и непознат”!!!

Поздравления!!!