Списък на участниците в първи кръг на състезанието по английски език на Кеймбридж училищата

СПИСЪК на учениците, които ще се явят на Първи кръг на Състезанието по английски език за ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2018.